Διερεύνηση των λόγων υιοθέτησης των ψηφιακών νομισμάτων και της χρήσης τους ως μέσο συναλλαγής από τις επιχειρήσεις, μέσω της μοντελοποίησης διαρθρωτικών εξισώσεων και της ανάλυσης χρονοσειρών

Περίληψη

Η ευρεία υιοθέτηση των ψηφιακών νομισμάτων αποτελεί ένα επίκαιρο και κρίσιμο ζήτημα. Η παρούσα διατριβή εστιάζει στον αντιπροσωπευτικότερο τύπο των ψηφιακών νομισμάτων, τα κρυπτονομίσματα και ιδιαίτερα στο Bitcoin, το πρώτο αποκεντρωμένο δίκτυο πληρωμών και κυρίαρχο κρυπτονόμισμα με βάση την κεφαλαιοποίηση αγοράς από το 2009. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ευρεία υιοθέτηση των ψηφιακών νομισμάτων αποτελεί η αποδοχή και χρήση τους στις καθημερινές συναλλαγές από τις επιχειρήσεις, ωστόσο τα ψηφιακά νομίσματα είναι ακόμη σε πρώιμο στάδιο υιοθέτησης. Κύριος ερευνητικός στόχος είναι να διερευνηθούν οι λόγοι που επηρεάζουν την υιοθέτηση των ψηφιακών νομισμάτων και τη χρήση τους ως μέσο συναλλαγής από την πλευρά των επιχειρήσεων. Θεωρώντας τα ψηφιακά νομίσματα ως πρωτοποριακή τεχνολογική καινοτομία, προτείνεται ένα ερευνητικό μοντέλο που συνδυάζει το μοντέλο διαδικασίας απόφασης λήψης καινοτομίας (IDPM) με το μοντέλο αποδοχής τεχνολογίας (TAM), προσθέτοντας τη δομική μεταβλητή της αντιληπτής α ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The widespread adoption of digital currencies is a topical and critical issue. This thesis focuses on the cryptocurrencies, which are the most representative type of digital currencies and especially on Bitcoin, which is the first decentralized payment network and dominant cryptocurrency in terms of market capitalization since 2009. In order for digital currencies to achieve widespread adoption, businesses have to accept and use them in the daily commercial transactions; however, digital currencies are still in the early adoption stage. The main research goal is to investigate the reasons that influence the adoption of digital currencies and their use as a means of transaction by companies. Considering digital currencies as a pioneering technological innovation, the thesis proposes a research model that combines the innovation decision process model (IDPM) with the technology acceptance model (TAM), adding the construct of perceived security. The research hypotheses led to the construc ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 3/2022)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47170
ND
47170
Εναλλακτικός τίτλος
Investigation of the reasons for adopting digital currencies and using them as a means of transaction by companies through structural equation modeling and time series analysis
Συγγραφέας
Ρούσσου, Ιωάννα Δημήτριος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Σχολή Επιστημών Πληροφορίας. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Εξεταστική επιτροπή
Στειακάκης Εμμανουήλ
Γεωργιάδης Χρήστος
Φούσκας Κωνσταντίνος
Κίτσιος Φώτιος
Δασίλας Απόστολος
Μαντάς Μιχαήλ
Δριτσάκη Χάιδω
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Επιστήμες Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής
Λέξεις-κλειδιά
Ψηφιακά νομίσματα; Κρυπτονομίσματα; Μοντέλο διαδικασίας υιοθέτησης καινοτομίας; Μοντέλο αποδοχής τεχνολογίας; Μοντελοποίηση διαρθρωτικών εξισώσεων; Φαινόμενα δικτύου; Εξωτερικότητες δικτύου; Κεφαλαιοποίηση αγοράς; Μεταβλητότητα τιμής; Επιχειρήσεις
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
219 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:Creative Commons Αναφορά Δημιουργού Μη εμπορική Χρήση 3.0 Ελλάδα