Κοινότητες διερεύνησης: καλλιεργώντας τη γνωστική ανάπτυξη σε ασύγχρονο περιβάλλον συζήτησης μέσω ενός προσαρμόσιμου εργαλείου οπτικοποίησης αναλυτικών μαθησιακών αλληλεπιδράσεων

Περίληψη

Στο πλαίσιο της παρούσας διατριβής (α) προτείνονται κατευθυντήριες γραμμές για την οργάνωση ασύγχρονων συζητήσεων που προωθούν τη γνωστική ανάπτυξη στο πλαίσιο μιας Κοινότητας Διερεύνησης (Community of Inquiry) και (β) παρέχεται στην ερευνητική κοινότητα το ADVICE (ADaptable VΙsualizations for CommunitiEs), ένα καινοτόμο εργαλείο ανάλυσης μαθησιακών αλληλεπιδράσεων (learning analytics) που ενσωματώνει δύο τρόπους για την ενίσχυση των εκπαιδευομένων στην καλλιέργεια της γνωστικής παρουσίας, η οποία θεωρείται πως είναι το κύριο στοιχείο της κριτικής σκέψης. Ο πρώτος τρόπος ενίσχυσης των εκπαιδευομένων μέσω του ADVICE είναι η παροχή δυνατότητας στους εκπαιδευόμενους να κωδικοποιούν τα μηνύματα της ασύγχρονης συζήτησης, σύμφωνα με τις τέσσερις φάσεις της Πρακτικής Διερεύνησης. Αντίστοιχα, ο δεύτερος τρόπος ενίσχυσης των εκπαιδευομένων είναι η παροχή έγκαιρης ανατροφοδότησης σε αυτούς, μέσω προσαρμόσιμων οπτικοποιήσεων α) της οπτικής των εκπαιδευτικών αλλά και β) της οπτικής της κοινότητα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Τhis thesis (a) proposes guidelines for organizing asynchronous discussions that promote cognitive development in the context of a Community of Inquiry and (b) provides the research community with Adaptable Visualizations for Communities (ADVICE), an innovative tool which integrates two ways to enhance learners in cultivating cognitive presence which, according to the CoI framework, is the main element of critical thinking. The first one is by allowing learners the responsibility of coding messages according to the practical inquiry phases of CoI and the second one is by providing learners with timely feedback through adaptable visualizations of the teachers’ and the community’s perspective for the cognitive development of the discussion. In this way, the learner can observe, comparatively, different perspectives. The learners, apart from communicating through a forum are also able to share their viewpoint for the cognitive structure of the discussion and, on the side, to self-reflect ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/47143
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47143
ND
47143
Εναλλακτικός τίτλος
Communities of inquiry: cultivating cognitive development in asynchronous discussions through an adaptable learning analytics visualization tool
Συγγραφέας
Τζελέπη, Μαρία του Γεώργιος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ψυχολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Ρούσσος Πέτρος
Κυνηγός Χρόνης
Παπανικολάου Κυπαρισσία
Χατζηχρήστου Χρυσή
Πολυχρόνη Φωτεινή
Τζιμογιάννης Αθανάσιος
Παρασκευά Φωτεινή
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Κοινότητα διερεύνησης; Γνωστική παρουσία; Ανάλυση μαθησιακών αλληλεπιδράσεων; Προσαρμοσιμότητα; Ανάλυση περιεχομένου
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
181 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)