Σύνθεση γραμμικών και αστεροειδών πολυμερών αποτελούμενα από συστάδες με υψηλή παράμετρο αλληλεπίδρασης Flory-Huggins χ

Περίληψη

Σκοπό της διατριβής αυτής αποτελεί η σύνθεση και η μελέτη της αυτοοργάνωσης γραμμικών και αστεροειδών συμπολυμερών με υψηλή παράμετρο αλληλεπιδρασης Flory-Huggins, χ. Τα πολυμερή αυτά, λόγω της μικρής αναμιξιμότητας που παρουσιάζουν τα συστατικά τους, έχουν την δυνατότητα σε μικρά μοριακά βάρη να μπορούν να σχηματίζουν πολύ μικρές και καλά καθορισμένες δομές κατά το μικροφασικό διαχωρισμό. Αρχικά, πραγματοποιήθηκε η σύνθεση των γραμμικών δισυσταδικών συμπολυμερών πολυ(2-βινυλοπυριδίνης)-b-πολυ(l-λακτιδίου) (P2VP-b-PLLA) και των τρισυσταδικών πολυ(l-λακτιδίου)-b-πολύ(διμεθυλοσιλοξάνη)-b-πολύ(l-λακτιδίου) (PLLA-b-PDMS-b-PLLA), καθώς και γραμμικών και αστεροειδών συμπολυμερών πολύ(στυρένιο)-b-πολυ(μονομεθακρυλική γλυκερόλη), PS-b-PGMA, (πολυστυρένιο)2(πολυ(μονομεθακρυλική γλυκερόλη)), (PS)2(PGMA), και (πολυστυρένιο)3(πολυ(μονομεθακρυλική γλυκερόλη)), (PS)3(PGMA), σε διάφορες αναλογίες μοριακών βαρών των συστατικών τους. Χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές ζωντανού ανιοντικού πολυμερισμού για τη σύν ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Linear block copolymers were synthesized (P2VP-b-PLLA, PLLA-b-P2VP-b-PLLA, PLLA-b-PDMS-b-PLLA) with different Μw and compositions, as well as star copolymers ((PS)2(PGMA), (PS)3(PGMA)), in order to create nanodomains with different morphologies and dimensions and to study the effect of the macromolecular architecture at the microphase separation. These polymers are termed as “high χ” polymers. Due to high incompatibility, low molar mass polymers allow for the formation of very small sizes structures in microphase-separation, constituting useful materials in the microelectronics industry. The synthesis of the polymers was carried out by anionic polymerization and Ring Opening Polymerization (ROP). Size exclusion chromatography (SEC) and Proton Nuclear Magnetic Resonance (1H-NMR) were used for the molecular characterization of these polymers, while the microdomain morphologies were determined by Small-Angle X-ray Scattering (SAXS).
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 3/2023)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47135
ND
47135
Εναλλακτικός τίτλος
Synthesis of linear and star copolymers with high χ interaction parameter
Συγγραφέας
Σταθουράκη, Μαρία - Μαλβίνα Στυλιανός
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Χημείας. Τομέας ΙΙ. Εργαστήριο Βιομηχανικής Χημείας
Εξεταστική επιτροπή
Σακελλαρίου Γεώργιος
Πιτσικάλης Μαρίνος
Αυγερόπουλος Απόστολος
Ιατρού Ερμόλαος
Μαυρομούστακος Θωμάς
Παπαευσταθίου Ιωάννης
Βουγιουκαλάκης Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Χημεία
Λέξεις-κλειδιά
Ανιοντικός πολυμερισμός; Πολυμερισμός διάνοιξης δακτυλίου; Αστεροειδή πολυμερή; Παράμετρος αλληλεπίδρασης Flory-Huggins; Μικροφασικός διαχωρισμός; Αυτοοργάνωση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
250 σ., πιν., σχημ., γραφ.