Σύνθεση, μοριακός και μορφολογικός χαρακτηρισμός πολύπλοκης αρχιτεκτονικής συμπολυμερών κατά συστάδες όπου η μια συστάδα είναι πολυδιμεθυλοσιλοξάνη ή πολυδιένιο διαφορετικών μικροδομών

Περίληψη

Η παρούσα ερευνητική διατριβή απαρτίζεται από ουσιαστικά δύο τύπους πολυμερών που παρασκευάστηκαν υπό συνθήκες υψηλού κενού με γνωστές διαδικασίες που οδηγούν σε τελικά δείγματα που εμφανίζουν ομοιογένεια ως προς την σύσταση και το μοριακό βάρος (πρότυπα πολυμερή). Συντέθηκαν γραμμικά δισυσταδικά συμπολυμερή του τύπου PS-b-PB1,2, όπου PS συμβολίζεται το πολυστυρένιο και ΡΒ το πολυ(βουταδιένιο), γραμμικά ομοπολυπεπτίδια τυροσίνης, τα αντίστοιχα κυκλικής αρχιτεκτονικής, καθώς και γραμμικά συμπολυμερή δύο και τριών συστάδων των τύπων A-b-B και A-b-B-b-A, όπου το Α αντιστοιχεί σε συμβατικές συστάδες πολυμερών [όπως ΡΒ, ΡΙ και PDMS: πολυ(διμεθυλοσιλοξάνη)] και το Β σε συστάδες πολυπεπτιδίων όπως PTyr και PLeu (πολυτυροσίνη και πολυλευκίνη) αντίστοιχα. Να σημειωθεί ότι όπου χρησιμοποιήθηκε PB ή PI ήταν ποικίλων γεωμετρικών ισομερειών. Όσον αφορά στην πρώτη κατηγορία δειγμάτων αυτά παρασκευάστηκαν για να μελετηθεί η δυνατότητα μεταβολής της συστάδας ΡΒ με συγκεκριμένες αντιδράσεις χημικής τρο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present research work involves two different types of polymers which were synthesized under high vacuum conditions with known procedures leading to final materials with molecular and compositional homogeneity (model polymers). Linear diblock copolymers of the PS-b-PB1,2, type, where PS is polystyrene and ΡΒ corresponds to polybutadiene, linear homopolypeptides of tyrosine, the corresponding cyclic architectures, as well as linear diblock and triblock of the A-b-B and A-b-B-b-A types, where Α corresponds to conventional polymer segments [ΡΒ, ΡΙ and PDMS: polydiemthylsiloxane] and B to polypeptide chains like PTyr and PLeu (polytyrosine and polyleucine) respectively. The first set of samples were synthesized in order to modify the PB segments with various organic reactions in to new chains consisting of large side groups per monomeric unit in order to study their change in behavior and its potential applications as sensors due to their electric and thermodynamic properties and their ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/22157
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/22157
ND
22157
Εναλλακτικός τίτλος
Synthesis, molecular and morphological characterization of copolymers with complex architectures, where one block is polydimethylsiloxane or polydiene of different microstructures
Συγγραφέας
Πολιτάκος, Νικόλαος του Ευάγγελος
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Επιστημών και Τεχνολογιών. Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης Υλικών
Εξεταστική επιτροπή
Αυγερόπουλος Απόστολος
Κοσμάς Μάριος
Μπέλτσιος Κωνσταντίνος
Φλούδας Γεώργιος
Πιτσίκαλης Μαρίνος
Ιατρού Ερμόλαος
Ζαφειρόπουλος Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΜηχανική Υλικών
Λέξεις-κλειδιά
Ανιοντικός πολυμερισμός; Χημικές τροποποιήσεις συμπολυμερών; Υβριδικά υλικά πολυμερών - πολυπεπτιδίων; Γραμμικά-Κυκλικά ομοπολυπεπτίδια; Χρωματογραφία αποκλεισμού μεγεθών; Ηλεκτρονική μικροσκοπία διέλευσης; Φασματοσκοπία πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού; Διαφορική θερμιδομετρία σάρωσης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
iv, 334 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)