Νεότερες τεχνικές μαγνητικής τομογραφίας vs Spect ραδιοϊσοτοπικών μεθόδων στην εκτίμηση των κακοήθων γλοιωμάτων

Περίληψη

Οι όγκοι του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (ΚΝΣ) αποτελούν την 3η πιο συχνή αιτία καρκίνου στους ενήλικες, τη 2η συχνότερη αιτία καρκίνου σε παιδιά ηλικίας από 0-14 ετών, ενώ αποτελεί την 1η αιτία θανάτου από καρκίνο στην ομάδα αυτή, ξεπερνώντας ακόμα και τη λευχαιμία σύμφωνα με τα δεδομένα του WHO 2016. Η ακριβής διάγνωση, η σταδιοποίηση και η βαθμονόμηση (grading) των όγκων του εγκεφάλου, αποτελούν απαραίτητα στάδια για τον σωστό θεραπευτικό χειρισμό των ασθενών αυτών. Η τελική διάγνωση των όγκων του εγκεφάλου απαιτεί την ιστοπαθολογική αξιολόγηση τους, μια επεμβατική διαδικασία, η οποία όμως ενέχει περιορισμούς ιδιαίτερα στην περίπτωση της στερεοτακτικής βιοψίας. Επιπλέον η ιστολογική αξιολόγηση παραμένει ανακριβής σε ένα σημαντικό ποσοστό των ασθενών (28%) που υπόκεινται σε βιοψία κακοήθους εξεργασίας εγκεφάλου, λόγω της σημαντικής περιοχικής ετερογένειας των γλοιωμάτων. Για αυτό το λόγο νεώτερες, μη επεμβατικές, απεικονιστικές μέθοδοι είναι υψίστης σημασίας για την αξιολόγηση τω ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Malignant brain and CNS tumors are the third most common cancer in adults, the second most common cancer among children 0-14 and the leading cause of cancer-related deaths in this age group, outpacing even leukemia according to a 2016 report. Gliomas are the most common malignant brain tumors according to the World Health Organization (WHO) with the most aggressive type being glioma grade IV or glioblastoma multiforme (GBM). Accurate diagnosis, staging and grading—a key determinant of patient survival—is of great clinical importance for patients with GBM. Despite recent advances in imaging technology, accurate definition of brain tumors still requires histopathological assessment, an invasive procedure prone to inherent sampling errors, especially with stereotactic biopsy. A non-negligible rate of non-diagnostic histopathological results (28%) may be obtained due to the regional heterogeneity of gliomas. Therefore, advanced non-invasive diagnostic modalities are very important for the ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47117
ND
47117
Εναλλακτικός τίτλος
PW-MRI vs Tc99m-tetrofosmine SPECT in evaluation of brain gliomas
Συγγραφέας
Νταμπούδη, Μαρία του Γεώργιος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Εργαστήριο Πυρηνικής Ιατρικής
Εξεταστική επιτροπή
Κουκουράκη Σοφία
Βάκης Αντώνιος
Παπαδάκη Ευφροσύνη
Σίμος Παναγιώτης
Περισυνάκης Κωνσταντίνος
Ζαγανάς Ιωάννης
Σπανάκη Κλεάνθη
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας
Κλινική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Μαγνητική τομογραφία αιματικής διήθησης; Σπινθηρογράφημα αιμάτωσης εγκεφάλου spect; Κακοήθεις όγκοι εγκεφάλου
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
155 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)