Περιφερειακή οργάνωση των υπηρεσιών υγείας: η ελληνική πραγματικότητα

Περίληψη

Η περιφερειακή οργάνωση των συστημάτων υγείας αποτελεί κατάκτηση αρκετών χωρών. Η αποκέντρωση των υπηρεσιών υγείας αποτελεί μια διαδικασία μεταφοράς ή μεταβίβασης κεντρικών εξουσιών και αρμοδιοτήτων σε τοπικές ή περιφερειακές αρχές ή φορείς ώστε οι δημόσιες υπηρεσίες να ανταποκριθούν καλύτερα στην ικανοποίηση των αναγκών των πολιτών.Σκοπός και αντικείμενο της παρούσας διατριβής είναι να μελετήσει και να επιχειρήσει να δώσει απαντήσεις για τους λόγους που η περιφερειακή οργάνωση και αποκέντρωση των υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα δεν ολοκληρώθηκε, δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα και δεν κατάφερε να ικανοποιήσει τους στόχους για τους οποίους σχεδιάστηκε και νομοθετήθηκε.Στο πρώτο μέρος της διατριβής καταγράφονται οι νομοθετικές μεταρρυθμίσεις που έγιναν στη χώρα με στόχο την οργάνωση και αποκέντρωση των υπηρεσιών υγείας σε περιφερειακό επίπεδο. Πιο αναλυτικά, η έρευνα χωρίστηκε σε τρεις μεγάλες περιόδους. Το δεύτερο μέρος της διατριβής περιλαμβάνει την πρωτογενή ποιοτική έρευνα (qualit ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The regional organization of the health system has been achieved by several countries. The decentralization of health services is a process of transferring central powers and responsibilities to local or regional authorities or bodies so that public services can better respond to the health needs of citizens.This thesis attempts to answer why the regional organization and decentralization of health services in Greece was not successful, why it did not have the expected results and why it failed to meet its legislative objectives.The first part of the thesis describes the legislative reforms made in Greece to decentralize health services at a regional level. More specifically, the health system decentralization attempts in the country are reviewed in three phases.The second part of the thesis presents the results of qualitative primary research. A purposive sampling was used, due to the nature of the matter being investigated. Elite interviews were conducted with all the persons who ser ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/45110
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45110
ND
45110
Εναλλακτικός τίτλος
Regionalization of health services: the Greek case
Συγγραφέας
Αθανασιάδης, Αθανάσιος του Χρήστος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής
Εξεταστική επιτροπή
Φιλαλήθης Αναστάσιος
Λιονής Χρήστος
Τρομπούκης Κων/νος
Οικονόμου Χαράλαμπος
Σουλιώτης Κυριάκος
Κωστοπούλου Στυλιάνη
Ράτσικα Νικολέτα
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας
Επιστήμες Υγείας
Κοινωνικές Επιστήμες
Πολιτικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Σύστημα υγείας; Αποκέντρωση; Περιφερειακή οργάνωση; Υπηρεσίες υγείας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
209 σ., πιν., χαρτ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)