Πρώιμοι δείκτες μετεγχειρητικής νεφρικής δυσλειτουργίας

Περίληψη

Η οξεία νεφρική βλάβη μετά από μείζονα χειρουργική επέμβαση αποτελεί συχνή, πλην όμως υπο-διαγνωσμένη οντότητα, η οποία συνιστά μία από τις σημαντικότερες αιτίες περιεγχειρητικής νοσηρότητας και θνητότητας, γεγονός που καθιστά την έγκαιρη διάγνωσή της κεφαλαιώδους σημασίας. Πέραν τούτου, ενώ υπάρχει εκτεταμένη βιβλιογραφία ως προς την περιεγχειρητική οξεία νεφρική βλάβη σε καρδιοχειρουργικούς ασθενείς, τα αντίστοιχα δεδομένα για μείζονες χειρουργικές επεμβάσεις κοιλιάς είναι περιορισμένα. Είναι γνωστό ότι η συγκέντρωση της κρεατινίνης του ορού, που αποτελεί μέχρι και σήμερα την πιο διαδεδομένη μέθοδο εκτίμησης της νεφρικής λειτουργίας και ανίχνευσης τυχόν νεφρικής βλάβης, έχει περιορισμένη αξία στην έγκαιρη ανίχνευση της νεφρικής βλάβης και στην εκτίμηση των οξέων μεταβολών του ρυθμού σπειραματικής διήθησης, με αποτέλεσμα να έχει μελετηθεί ένας σημαντικός αριθμός εναλλακτικών της κρεατινίνης δεικτών οξείας νεφρικής βλάβης. Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν α) ο προσδιορισμός της επίπ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Acute kidney injury following major surgery represents a common, yet under-diagnosed entity which is known to be one of the most significant causes of perioperative morbidity and mortality, a fact which underscores the importance of this syndrome’s early diagnosis. While there is plenty of evidence regarding perioperative acute kidney injury in cardiac surgery patients, data for general surgery patients are limited. It is well known that serum creatinine concentration, which is still the most widespread method in assessing renal function and detecting renal damage, has rather limited value in the early detection of post-operative acute kidney injury and the assessment of acute changes in glomerular filtration rate, a fact which has resulted in the study of numerous alternative markers of acute kidney injury. The aim of the present study was a) to determine the incidence of acute kidney injury following major abdominal surgery and to recognize associated perioperative factors, b) to eva ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/47089
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/47089
ND
47089
Εναλλακτικός τίτλος
Early predictive markers of peri-operative acute kindey injury
Συγγραφέας
Μαρούλη, Διαμαντίνα του Γεώργιος
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Χειρουργικός. Κλινική Αναισθησιολογική Περιφερειακού Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου
Εξεταστική επιτροπή
Ασκητοπούλου Ελένη
Γεωργόπουλος Δημήτριος
Δαφνής Ευγένιος
Ιωάννου Χρήστος
Κονδύλη Ευμορφία
de Bree Eelco
Παπαϊωάννου Αλεξάνδρα
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας
Κλινική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Οξεία νεφρική βλάβη; Περιεγχειρητική περίοδος; Νεφρικοί βιοδείκτες
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
128 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)