Πειραματική επιμορφωτική παρέμβαση σε εκπαιδευτικούς της πράξης στο αντικείμενο της εκτίμησης

Περίληψη

Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές έρευνες στον χώρο της διδακτικής των μαθηματικών που αφορούν το αντικείμενο της εκτίμησης. Λίγες όμως είναι αυτές που αφορούν διδακτικές παρεμβάσεις και μάλιστα επιμορφωτικές παρεμβάσεις σε εκπαιδευτικούς. H παρούσα εργασία στοχεύει στη μελέτη και στη σύγκριση των παραγόντων που καθορίζουν τη μεταβολή της συμπεριφοράς 11 εν ενεργεία Ελλήνων εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης μετά από μια επιμορφωτική παρέμβαση στις εκτιμήσεις. Οι παράγοντες που τέθηκαν στην έρευνα αυτή για να μετρήσουν την αλλαγή στη συμπεριφορά των εκπαιδευτικών αφορούσαν τόσο τα γνωστικά, όσο και τα προσωπικά χαρακτηριστικά τους. Στην πρώτη κατηγορία ανήκαν: η ικανότητα διατύπωσης του ορισμού της εκτίμησης, η γνώση του περιεχομένου, η παιδαγωγική γνώση του περιεχομένου με βάση ευρήματα από ερωτηματολόγια, η παιδαγωγική γνώση του περιεχομένου με βάση την παρατήρηση της διδακτικής τους πράξης, η χρήση των στρατηγικών εκτίμησης και η επίδοση των μαθητών τους ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In recent decades, several studies have been conducted on the field of teaching mathematics related to the subject of estimation. However, few relate to teaching interventions and even to educational interventions for teachers. Current research aims to study and compare the factors that determine the change in the performance of 11 in-service Greek primary school teachers, following an educational intervention in estimation. The factors focused on this survey, in order to measure the change of teacher performance, related both to their cognitive and to their personal characteristics. The first category consisted of: the ability to formulate the definition of estimation, content knowledge (CK), pedagogical content knowledge (PCK) based on questionnaire findings, PCK based on observation of the teaching process, estimation strategy use, and student performance in estimation problems. The second category consisted of: age, orientation towards mathematics (based on studies in high school), ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/46917
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46917
ND
46917
Εναλλακτικός τίτλος
An educational intervention in estimation for in-service teachers
Συγγραφέας
Μουράτογλου, Αναστασία (Πατρώνυμο: Ιωάννης)
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Σχολή Παιδαγωγική Φλώρινας. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Λεμονίδης Χαράλαμπος
Παπαδοπούλου Βασιλική
Τσακιρίδου Ελένη
Πνευματικός Δημήτριος
Νικολαντωνάκης Κωνσταντίνος
Παλαιγεωργίου Γεώργιος
Χρήστου Κωνσταντίνος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Επιμόρφωση εκπαιδευτικών; Εκτίμηση; Παράγοντες της επιμόρφωσης; Κοινότητα μάθησης εκπαιδευτικών
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
280 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)