Η διαφορετικότητα στο σχολείο: δημιουργία, εφαρμογή και αξιολόγηση ενός περιβάλλοντος διαπολιτισμικής μάθησης στο Δημοτικό Σχολείο

Περίληψη

Ο ερευνητικά τεκμηριωμένος κίνδυνος σχολικής περιθωριοποίησης και διαρροής παιδιών με μεταναστευτικό υπόβαθρο καθιστά απολύτως αναγκαία τη διαμόρφωση ενός παιδαγωγικού-μαθησιακού περιβάλλοντος που να αντιμετωπίζει θετικά την πολιτισμική και γλωσσική ποικιλομορφία στο σχολείο. Προϋπόθεση για την επιτυχία μιας τέτοιας παιδαγωγικής πρακτικής συνιστά η διερεύνηση των αντιλήψεων των μαθητών για τις σχέσεις μεταξύ «ταυτότητας» και «ετερότητας» με στόχο τον αναστοχασμό και την αποδυνάμωση των εθνοτικών προκαταλήψεων. Η λειτουργία της σχολικής τάξης ως κοινότητα διερεύνησης (Lipmann) μπορεί να συμβάλλει στην επίτευξη αυτών των στόχων, ειδικότερα δε στην οικοδόμηση, εκ μέρους των μαθητών,της διαπολιτισμικής ικανότητας. Στο πλαίσιο αυτό κινήθηκε, με τη μορφή έρευνας δράσης, ο σχεδιασμός και η εφαρμογή μιας διαπολιτισμικής διδασκαλίας σε δύο σχολικές τάξεις Δημοτικού Σχολείου, μια πολυπολιτισμική και μια με μαθητές ελληνικής καταγωγής. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα αυτής της ερευνητικής διαδικασίας, ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The recorded by researchers risk of school marginalisation and leakage of children coming from a migrant background necessitates absolutely the formation of a teaching-learning environment that encounters the cultural and linguistic diversity positively in schools. A prerequisite for the success of such a pedagogy recommends exploring the perceptions of students about relations between 'identity' and 'otherness' aimed at reflection and weakness of ethnic bias. Classroom management as a community of inquiry (Lipmann) can contribute to achieving these objectives, especially the development of students' intercultural competence. That is the framework of the design and implementation of an intercultural teaching in a Primary School multicultural classroom and a classroom with Greek students only. According to the results of this action research, the systematically oriented to the principles of interculturalism school teaching can actively engage students, natives and immigrants, in process ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/42031
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/42031
ND
42031
Εναλλακτικός τίτλος
Diversity in the classroom: creating, implementing and evaluating an intercultural learning environment in Primary School
Συγγραφέας
Μανούσου, Χαριτωμένη (Πατρώνυμο: Πέτρος)
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Επιστημών του Ανθρώπου. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Γκόβαρης Χρήστος
Καλδή Σταυρούλα
Μάγος Κωνσταντίνος
Χανιωτάκης Νικόλαος
Βασιλάκη Ευγενία
Πανταζής Βασίλειος
Σταμάτης Παναγιώτης
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Διαπολιτισμική διδασκαλία; Διαπολιτισμική ικανότητα; Μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο; Αποδοχή; Αναγνώριση; Ένταξη; Κριτική σκέψη; Ταυτότητα; Ετερότητα; Αποδυνάμωση προκαταλήψεων; Σχολική τάξη ως κοινότητα διερεύνησης; Διαπολιτισμικές διαστάσεις; Κοινωνική μάθηση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
viii, xii, 466 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)