Επιμόρφωση εκπαιδευτικών στη διδακτική αξιοποίηση της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας για την ενίσχυση του κριτικού στοχασμού

Περίληψη

Η έρευνα για την ενίσχυση της κριτικής σκέψης στους εκπαιδευόμενους έχει διαμορφώσει ένα θεωρητικό πλαίσιο που περιλαμβάνει αξιώματα για το περιεχόμενο της κριτικής σκέψης ως αμφισβήτησης, ως συνόλου γνωστικών δεξιοτήτων και ως μέσου μετασχηματισμού δυσλειτουργικών παραδοχών και στερεοτύπων, διέπεται από τις αρχές βασικών θεωριών μάθησης και εκπαίδευσης ενηλίκων, όπως και της θεωρίας της αναγνωστικής ανταπόκρισης και της θεωρίας της πρόσληψης. Μέσα σε αυτό το θεωρητικό πλαίσιο, η παρούσα διατριβή προτείνει μια διδακτική μέθοδο για την αξιοποίηση της αρχαίας ελληνικής τραγωδίας με στόχο την ενίσχυση του κριτικού στοχασμού. Η ερευνητική ανάπτυξη αυτής της μεθόδου στόχευε κυρίως στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την εφαρμογή της σε σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Αττική. Μέσα από την εφαρμογή και την παράλληλη επιμόρφωση, η διαμόρφωση των τελικών γνωρισμάτων και παραμέτρων της προτεινόμενης μεθόδου περιέλαβε τις ανάγκες και τα προβλήματα που ανέκυψαν. Η εφαρμογή στηρίχθηκε στη λει ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The ongoing research on the enhancement of critical thinking has developed a theoretical framework that includes principles concerning the content of critical thinking as a means of dispute, as a number of cognitive competences, and as a means to transform dysfunctional assumptions and stereotypes, while it is characterized by the principles of basic learning theories and theories of adult education, as well as the reader-response theory and the reception theory. Within this theoretical framework, the present thesis proposes a new teaching method for the exploitation of ancient Greek tragedy aiming to the development of critical thinking. The present research involved the training of teachers on the application of the method with students 13-17 years old, in secondary schools of Athens. Through its simultaneous use and training, the proposed methodology shaped its final form taking into consideration all the needs and problems expressed during its experimental application. This applica ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46386
ND
46386
Εναλλακτικός τίτλος
Teachers' training in the educational use of ancient greek tragedy in the development of critical thinking
Συγγραφέας
Κωσταρά, Ευφροσύνη του Νικόλαος-Ευστράτιος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών
Εξεταστική επιτροπή
Κόκκος Αλέξιος
Γιόση Μαρία
Φουντοπούλου Μαρία - Ζωή
Βαϊκούση Δανάη
Καραλής Αθανάσιος
Κουτούζης Εμμανουήλ
Μπαμπάλης Θωμάς
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Εκπαίδευση ενηλίκων; Εκπαίδευση εκπαιδευτικών; Διδακτική μέθοδος; Αρχαία ελληνική τραγωδία; Αρχαίο δράμα; Κριτική σκέψη; Πολυδιάστατη μάθηση; Μετασχηματίζουσα μάθηση; Κριτικός στοχασμός
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
690 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)