Αποτίμηση της εφαρμογής της μεθόδου «μετασχηματίζουσα μάθηση μέσα από την αισθητική εμπειρία» στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας διατριβής είναι η επιμόρφωση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στη διδακτική αξιοποίηση της τέχνης ως μέσο ανάπτυξης της μετασχηματίζουσας μάθησης των μαθητών. Πιο συγκεκριμένα, σκοπός της είναι η μελέτη του τρόπου εφαρμογής της καινοτόμου μεθόδου «Μετασχηματίζουσα Μάθηση μέσα από την Αισθητική Εμπειρία», σε ομάδα μόνιμων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης δημοσίων σχολείων της Αθήνας και του Πειραιά, αφού προηγηθεί επιμόρφωσή τους στη συγκεκριμένη μέθοδο. Ένας από τους επιμέρους στόχους είναι η διερεύνηση της δυνατότητας αποτελεσματικής εφαρμογής όλων των σταδίων της μεθόδου από τους εκπαιδευτικούς, ώστε να επιτυγχάνεται ο μετασχηματισμός των στερεοτυπικών απόψεων των μαθητών. Επιπροσθέτως, διερευνώνται οι παράγοντες της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών που συντελούν στην αποτελεσματική εφαρμογή της μεθόδου σε πραγματικές συνθήκες διδασκαλίας. Δεδομένου του ότι το πλαίσιο της έρευνας είναι η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και ότι οι εκπαιδευτικοί που έλαβαν μέρο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The object of this dissertation is the training Primary Education teachers in the didactic utilization of art as a means of developing the transformative learning of students. More specifically, the purpose of this thesis is to study the implementation of the innovative method “Transformative Learning through Aesthetic Experience”, in a group of permanent teaching staff of Primary Education who work in public schools in Athens and Piraeus, after completing their training in this method. One of the objectives is to explore how teachers could effectively apply all stages of this method, in order to achieve the transformation of the stereotypical points of view of their students. In addition, the factors of teacher training that contribute to the effective application of the method in real teaching conditions are investigated. Considering that the research framework is Primary Education and the fact that the teachers who participated would be trained in a method whose goal is to transform ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/48358
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/48358
ND
48358
Εναλλακτικός τίτλος
Evaluation of the implementation of the method “transformative learning through aesthetic experience” in primary education
Συγγραφέας
Χρήστου, Μαρία (Πατρώνυμο: Λάμπρος)
Ημερομηνία
2020
Ίδρυμα
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών. Τομέας Εκπαίδευσης Ενηλίκων
Εξεταστική επιτροπή
Κόκκος Αλέξιος
Καραλής Αθανάσιος
Κουτούζης Εμμανουήλ
Βαϊκούση Δανάη
Κεδράκα Αικατερίνη
Μπαμπάλης Θωμάς
Φραγκούλης Ιωσήφ
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Εκπαίδευση ενηλίκων; Επιμόρφωση εκπαιδευτικών; Πρωτοβάθμια εκπαίδευση; Θεωρία μετασχηματισμού; Μετασχηματίζουσα μάθηση μέσα από την αισθητική εμπειρία; Κριτικός στοχασμός; Έρευνα-δράση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
343 σ., εικ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)