Μελέτη διασποράς, περιβαλλοντικής απόκρισης και ανθεκτικότητας σύνθετων υλικών κατασκευών

Περίληψη

H παρούσα διατριβή αποσκοπεί στο να συνεισφέρει σε δύο κρίσιμους τομείς της ανάπτυξης τροποποιημένων τσιμεντοειδών δομών με νανοσωλήνες άνθρακα. Ο πρώτος τομέας είναι αυτός της διασποράς της νανο-φάσης, αρχικά σε υδατικά διαλύματα και στη συνέχεια στην τσιμεντοειδή μήτρα, με τη χρήση κατάλληλων υποβοηθητικών μέσων και μεθοδολογιών, με στόχο τη βέλτιστη εκμετάλλευση των ενδογενών ιδιοτήτων των νανοσωλήνων άνθρακα σε συνδυασμό με την εκμετάλλευση των ιδιοτήτων της τσιμεντοειδούς μήτρας. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού πραγματοποιήθηκε εκτενής έρευνα χρησιμοποιώντας διαφορετικά μέσα και πρωτόκολλα διασποράς/ανάμιξης. Μέσω του χαρακτηρισμού της ποιότητας διασποράς των νανοσωλήνων άνθρακα σε υδατικά διαλύματα, προσδιορίστηκαν οι βέλτιστες συνθήκες για την παραγωγή ομοιογενώς διασπαρμένων αιωρημάτων. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε περαιτέρω διερεύνηση των πρωτοκόλλων ανάμιξης των νανο-τροποποιημένων αιωρημάτων στη τσιμεντοειδή μήτρα με στόχο την διατήρηση/ενίσχυση των φυσικών/μηχανικών ιδιο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present thesis aims at contributing to two critical areas for the development of carbon nanotube modified cementitious structures. The first area is that of the nano-phase dispersion, initially in aqueous solutions and then into the cementitious matrix, using suitable assistive media and methodologies, aiming at optimizing the properties of carbon nanotubes in combination with those of the cementitious matrix. To achieve this goal, extensive research was carried out using different dispersing/mixing media and protocols. Through the characterization of the quality of carbon nanotubes dispersion in aqueous solutions the optimum conditions for the production of homogeneously dispersed suspensions were determined. Further investigation of the mixing protocols of the nano-modified suspensions in the cementitious matrix was carried out in order to preserve/enhance the physical/mechanical properties of the produced cement mortars. Based on the obtained optimal mixing protocols, mortars we ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 7/2020)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46303
ND
46303
Εναλλακτικός τίτλος
Study on dispersion, environmental response and durability of nano-composite construction materials
Συγγραφέας
Αλαφογιάννη, Παναγιώτα Ιωάννης
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Μηχανικών Επιστήμης των Υλικών
Εξεταστική επιτροπή
Μπάρκουλα Νεκταρία - Μαριάνθη
Ματίκας Θεόδωρος
Δάσιος Κωνσταντίνος
Παϊπέτης Αλκιβιάδης
Καρακασίδης Μιχαήλ
Γεργίδης Λεωνίδας
Αγγελής Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Μηχανική & Τεχνολογία
Μηχανική Υλικών
Νανοτεχνολογία
Λέξεις-κλειδιά
Νανο-τροποποιημένα τσιμεντοειδή υλικά; Νανοσωλήνες άνθρακα; Ανθεκτικότητα; Περιβαλλοντική έκθεση; Δομική ακεραιότητα; Ικανότητα ανίχνευσης βλάβης; Ιδιότητες μεταφοράς; Μικροδομή
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
197 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.