Μεθοδολογίες ανάπτυξης ασαφών συστημάτων ταξινόμησης με χρήση εξελικτικών αλγορίθμων: εφαρμογή σε προβλήματα υψηλής διαστατικότητας

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή πραγματεύεται το γενικότερο πρόβλημα της ταξινόμησης,αξιοποιώντας τεχνικές της ασαφούς λογικής και των εξελικτικών αλγορίθμων. Κύριος στό-χος της είναι η ανάπτυξη μεθοδολογιών εξαγωγής ερμηνεύσιμων μοντέλων ταξινόμησης γιατην αντιμετώπιση προβλημάτων που χαρακτηρίζονται από υψηλή διαστατικότητα του χώρουτων χαρακτηριστικών, με ταυτόχρονη ελαχιστοποίηση της δομικής πολυπλοκότητας των πα-ραγόμενων ταξινομητών. Για το σκοπό αυτό προτείνονται πέντε νέες μεθοδολογίες ανάπτυ-ξης γενετικών ασαφών ταξινομητών, που αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά ένα ευρύ φάσμαπροβλημάτων ταξινόμησης του πραγματικού κόσμου. Οι μεθοδολογίες αυτές είναι μεταξύτους συμπληρωματικές. Καθεμία εμφανίζει συγκριτικά πλεονεκτήματα σε συγκεκριμένεςκατηγορίες προβλημάτων, ανάλογα με τη διαστατικότητα του χώρου εισόδου, καθώς και τηνεπιθυμητή ισορροπία μεταξύ ακρίβειας ταξινόμησης και δομικής πολυπλοκότητας. Ιδιαίτεροχαρακτηριστικό των προτεινόμενων συστημάτων είναι η δημιουργία απλών και εύληπτ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This doctoral dissertation deals with the general problem of classification using fuzzy logic techniquesand evolutionary algorithms. The main objective is to develop methodologies that efficientlyconstruct interpretable classification models for solving problems characterized by highdimensionality of the feature space, while minimizing the structural complexity of the derivedclassifiers. To this end, five new methodologies for developing genetic fuzzy rule-based classifiersare proposed, which address effectively a wide range of real-world classification problems. Thesemethodologies are complementary. Each displays comparative advantages in certain classes ofproblems, depending on the input space’s dimensionality and the desired balance between classificationaccuracy and structural complexity. A particular aribute of the proposed systems is thecreation of simple and understandable classification models, which are made up from rules thatresemble the simple deductive reasoning of humans. ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/39930
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/39930
ND
39930
Εναλλακτικός τίτλος
Methodologies for developing fuzzy classification systems using evolutionary algorithms: application to highly-dimensional classification tasks
Συγγραφέας
Σταυρακούδης, Δημήτριος (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Πολυτεχνική. Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Εξεταστική επιτροπή
Θεοχάρης Ιωάννης
Πετρίδης Βασίλειος
Πέτρου Λουκάς
Μήτκας Περικλής
Παπαμάρκος Νικόλαος
Ζαλίδης Γεώργιος
Γήτας Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΕπιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΕπιστήμη Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Ηλεκτρονικού Μηχανικού, Μηχανικού Η/Υ
Λέξεις-κλειδιά
Ασαφείς ταξινομητές; Εξελικτικοί αλγόριθμοι; Γενετικά ασαφή συστήματα ταξινόμησης βασισμένα σε κανόνες; Τηλεπισκόπηση; Ταξινόμηση κάλυψης γης; Υπερφασματικές δορυφορικές εικόνες; Προβλήματα ταξινόμησης πολύ υψηλής διαστατικότητας
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xxvii, 433 σ., εικ., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)