Ψυχολογικές επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης σε γονείς και στα παιδιά τους

Περίληψη

Η παρούσα μελέτη διερευνά την επίδραση της οικονομικής δυσχέρειας (υποκειμενικής και αντικειμενικής) ως αποτέλεσμα της παρούσας οικονομικής κρίσης στη γονεϊκή ψυχική υγεία, στη γονεϊκή συμπεριφορά, και στην αντιλαμβανόμενη από τους γονείς συμπεριφορά των παιδιών, καθώς και το κατά πόσο η αντιλαμβανόμενη κοινωνική υποστήριξη μπορεί να εξηγήσει τη διακύμανση των παραπάνω μεταβλητών. Μελετήθηκαν 807 γονείς παιδιών 6-12 ετών που φοιτούν σε Δημοτικά Σχολεία της Θεσσαλίας (142 άντρες, 665 γυναίκες) και τα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν αποκλειστικά από τους γονείς. Χρησιμοποιήθηκαν τα εξής εργαλεία: (α) αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο που μετράει τoν βαθμό στον οποίο αισθάνονται οι γονείς ότι η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει διάφορους τομείς της ζωής τους, όπως την εργασία τους, την οικονομική τους κατάσταση, την σχέση τους με τα άλλα μέλη της οικογένειας (υποκειμενική οικονομική δυσχέρεια), καθώς και αναγνώριση δυσμενών καταστάσεων που ενδεχομένως έχουν βιώσει τους τελευταίους δώδεκα μήνες (αντικε ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present study investigates the effects of financial hardship (both subjective and objective) due to the economic crisis on parents’ mental health, parental behaviour, parents’ perception of their children’s behaviour, and the degree to which perceived social support can explain the variation of the aforementioned variables. The participants were 807 parents of children aged 6-12 years that attend Public Primary Schools in urban and non-urban areas of the region of Thessaly (142 males, 665 females), and the questionnaires were exclusively completed by the parents. The following research instruments were used: (a) a self-designed questionnaire, measuring the degree to which the parents feel that the economic crisis has affected several parts of their life, for example their profession, their financial situation, their relationship with the other members of their family (subjective financial hardship), as well as the identification of difficult situations that they have experienced du ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/46246
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/46246
ND
46246
Εναλλακτικός τίτλος
Psychological consequences of the economic crisis on parents and their children
Συγγραφέας
Παπανικολάου, Ειρήνη (Πατρώνυμο: Μιλτιάδης)
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Επιστημών του Ανθρώπου. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Λουμάκου Μαρία
Φιλιππάτου Διαμάντω
Καραδήμας Ευάγγελος
Μπρουσκέλη Βασιλική
Κλεφτάρας Γεώργιος
Ανδρέου Ελένη
Μπονώτη Φωτεινή
Σαραφίδου Γιασεμή - Όλγα
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΨυχολογία και Γνωσιακή Επιστήμη
Λέξεις-κλειδιά
Οικονομική κρίση/δυσχέρεια; Γονεϊκή ψυχική υγεία; Γονεϊκή συμπεριφορά; Συμπεριφορά παιδιών; Κοινωνική υποστήριξη
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
338 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)