Υγεία και ασφάλεια στην εργασία και συνεχιζόμενη νοσηλευτική εκπαίδευση: η περίπτωση του Γενικού Νοσοκομείου Μυτιλήνης 'Βοστάνειο'

Περίληψη

Στο χώρο της Υγείας, η προστασία της Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας (ΥΑΕ) για την πολυπληθέστερη ομάδα του χώρου, τους νοσηλευτές, είναι ιδιαίτερα σημαντική, αφού αυτή συνεπάγεται οφέλη για τους ίδιους, τους ασθενείς τους και γενικότερα, για την κοινωνία. Επιπλέον, η Συνεχιζόμενη Νοσηλευτική Εκπαίδευση, μέσα από τις ποικίλες μορφές της, φαίνεται να αποτελεί κρίσιμο παράγοντα στην επαγγελματική ανάπτυξη των νοσηλευτών.Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της οργανωσιακής σχέσης μεταξύ των υπηρεσιών ΥΑΕ και της Συνεχιζόμενης Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης στην περίπτωση ενός νοσοκομείου σε παραμεθόριο νησιωτική περιοχή, του ‘Βοστάνειου’ Νοσοκομείου Μυτιλήνης, το χρονικό διάστημα που η Λέσβος αποτέλεσε πύλη εισόδου στην Ευρώπη για χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες.Ποσοτικά μελετήθηκαν το εργασιακό περιβάλλον των νοσηλευτών με τη βοήθεια του ερευνητικού εργαλείου Practice Environment Scale of Nursing Work Index (PES-NWI) και ο βαθμός Επαγγελματικής Εξουθένωσης με το Maslach Burnout I ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In healthcare sector, the protection of Occupational Health and Safety (OSH) for nurses, who are the largest professional group in hospitals, is particularly important, as it implies benefits for themselves, their patients and, generally, for the society. In addition, Continuing Nursing Education (CNE), through its various forms, appears to be a critical factor in the professional development of nurses.The aim of this study was to investigate the organizational relationship between OSH and CNE in the General Hospital of Mytilene, ‘Vostaneio’ (Lesvos), which belongs in the border insular periphery of North Aegean. At the time of study, Lesvos was the most significant gateway for the vast majority of refugees and immigrants to Europe.For the quantitative study were used the Practice Environment Scale of Nursing Work Index (PES-NWI) and the Maslach Burnout Inventory (MBI). In the qualitative study, a formed interview guide was used to investigate nurses’ attitudes and perceptions for CNE. ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 7/2022)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45996
ND
45996
Εναλλακτικός τίτλος
Health and safety at work and continuing nursing education: the case of General Hospital of Mytilene, 'Vostaneio', Lesvos
Συγγραφέας
Κοντοπού, Ειρήνη Αντώνιος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Κοινωνιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Τσομπάνογλου Γιώργος
Δασκαλάκης Δημοσθένης
Λύτρας Ανδρέας
Παπάνης Ευστράτιος
Πατηράκη Ελισάβετ
Λεμονίδου Χρυσούλα
Μπαλούρδος Διονύσιος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική & Επιστήμες Υγείας
Επιστήμες Υγείας
Κοινωνικές Επιστήμες
Κοινωνιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Εργασιακό περιβάλλον νοσηλευτικού προσωπικού; Επαγγελματική εξουθένωση; Συνεχιζόμενη νοσηλευτική εκπαίδευση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
331 σ., πιν., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:Creative Commons Αναφορά Δημιουργού Μη εμπορική Χρήση Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα