Ανάπτυξη τεχνικών ανακύκλωσης σε απόβλητα φωτοβολταϊκά πλαίσια 1ης και 2ης γενιάς

Περίληψη

Τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) αποτελούν μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες και πιο πολύπλοκες κατηγορίες αποβλήτων παγκοσμίως. Με στόχο τη βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΗΕΕ), η Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα ΑΗΗΕ (2012/19/ΕΕ) θέτει στόχους για τη συλλογή, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτησή τους. Από τις 15 Αυγούστου 2018 και στο εξής το πεδίο εφαρμογής της Οδηγίας περιλαμβάνει έξι κατηγορίες ΑΗΗΕ, όπως ορίζονται στο παράρτημα III της Οδηγίας, καθώς ολοκληρώνεται η μεταβατική περίοδος η οποία αφορούσε 10 κατηγορίες ΑΗΗΕ. Τα φωτοβολταϊκά (Φ/Β) πλαίσια στο τέλος του κύκλου ζωής τους αποτελούν ένα από τα πλέον πρόσφατα ΑΗΗΕ (κατηγορία 4) και συνάμα μια τρέχουσα και μελλοντική πρόκληση αναφορικά με τη διαχείρισή τους. Με βάση την συνεχή ανάπτυξη στην αγορά Φ/Β συστημάτων και την επερχόμενη αύξησή τους, εκτιμάται ότι τα απόβλητα Φ/Β πλαίσια θα ανέρχονται συνολικά σε 1.7-8.0 εκατομμύρια τόνους μέχρι το 2030 και 60-78 εκα ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Waste electrical and electronic equipment (WEEE) or e-waste is globally considered as one of the fastest growing and complex waste streams. The European Directive on WEEE (2012/19/EU) aims at sustainable production and consumption and sets targets for collection, reuse, recycling and recovery. From 15th August 2018 and onwards, WEEE is classified within the six new categories, as stipulated in Annex III of the recast Directive instead of the existing ten categories. End-of-Life (EoL) photovoltaic (P/V) panels consist one of the newest WEEE under category 4 and, thus, a current and future challenge, since their management is yet to be compiled. Because of the P/V market growth and its continuous expansion, the International Renewable Energy Agency (IRENA) has predicted that waste P/V panels will amount to 1.7-8.0 million tonnes by 2030 and to 60-78 million tonnes by 2050. P/Vs are considered as “clean” energy technologies with positive impacts on energy security and climate change, howe ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/45976
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45976
ND
45976
Εναλλακτικός τίτλος
Development of recycling techniques in 1st and 2nd generation waste photovoltaic panels
Συγγραφέας
Σαββιλωτίδου, Βασιλική (Πατρώνυμο: Κοσμάς)
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Πολυτεχνείο Κρήτης. Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος
Εξεταστική επιτροπή
Γιδαράκος Ευάγγελος
Γεντεκάκης Ιωάννης
Κομίλης Δημήτριος
Κομνίτσας Κωνσταντίνος
Διαμαντόπουλος Ευάγγελος
Καρατζάς Γεώργιος
Γιαννής Απόστολος
Επιστημονικό πεδίο
Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογία
Περιβαλλοντική Μηχανική
Λέξεις-κλειδιά
Ανάκτηση γυαλιού; Ανάκτηση πολύτιμων-κρίσιμων μετάλλων; Επαναχρησιμοποίηση πλαστικού; Αξιοποίηση γυαλιού; Κυκλική οικονομία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
xxvi, 204 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)