Ανάπτυξη μεθόδου ταυτόχρονου προσδιορισμού φαρμακευτικών ουσιών και ενδοκρινικών διαταρακτών, μελέτη της τύχης τους κατά την επεξεργασία των υγρών αποβλήτων με έμφαση στην αναερόβια χώνευση της ιλύος

Περίληψη

Στα πλαίσια της παρούσας διδακτορικής διατριβής αναπτύχθηκαν αναλυτικές μέθοδοι για τον ταυτόχρονο ιχνοπροσδιορισμό τεσσάρων (4) φαρμακευτικών ουσιών και πέντε (5) ενδοκρινικών διαταρακτών σε δείγματα υγρών αποβλήτων και ιλύος. Οι συγκεκριμένες μέθοδοι χρησιμοποιήθηκαν για να εκτιμηθούν τα επίπεδα συγκεντρώσεων των υπό διερεύνηση μικρορύπων σε συμβατικές μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και ιλύος και για να μελετηθεί η τύχη τους σε εργαστηριακούς αντιδραστήρες αναερόβιας χώνευσης.Οι αναλυτικές μέθοδοι που αναπτύχθηκαν περιλάμβαναν προκατεργασία του διαλυτού κλάσματος των αποβλήτων με εκχύλιση στερεής φάσης (SPE) και χρήση υπερήχων για το σωματιδιακό κλάσμα των αποβλήτων και τα δείγματα ιλύος. Ο ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισμός των ουσιών πραγματοποιήθηκε με χρήση αέριας χρωματογραφίας συζευγμένης με φασματομετρία μάζας (GC-MS). Με τις συγκεκριμένες μεθόδους προσδιορίστηκαν ταυτόχρονα οι πιο διαδομένες στη χρήση όξινες φαρμακευτικές ουσίες; ibuprofen (IBF), diclofenac (DCF), na ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of the present PhD thesis was the development of analytical methods for the simultaneous determination of pharmaceutical compounds and endocrine disrupting chemicals in wastewater and sewage sludge samples, in order to estimate their concentration levels in conventional Wastewater Treatment Plants (WWTPs), as well as the investigation of their fate in lab-scale anaerobic reactors. More precisely, this dissertation presents an analytical method based on solid-phase extraction (SPE) and gas chromatography coupled with mass spectrometry for the simultaneous determination of the most frequently used acidic pharmaceutical residues, ibuprofen (IBF), diclofenac (DCF), naproxen (NPX) and ketoprofen (KFN), and phenolic endocrine disruptors, bisphenol (BPA), triclosan (TCS), nonylphenol (NP), nonylphenol monoethoxylate (NP1EO) and nonylphenol diethoxylate NP2EO), in wastewater and sewage sludge samples. In the first phase of the study, each compound has been characterized individually as ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/29508
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/29508
ND
29508
Εναλλακτικός τίτλος
Development of a method for the simultaneous determination of pharmaceuticals and endocrine disrupting compounds, study of their fate during wastewater treatment with emphasis on anaerobic digestion of sewage sludge
Συγγραφέας
Σαμαράς, Βασίλειος (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Σχολή Περιβάλλοντος. Τμήμα Περιβάλλοντος
Εξεταστική επιτροπή
Λέκκας Θεμιστοκλής
Στασινάκης Αθανάσιος
Θωμαΐδης Νικόλαος
Μαμάης Δανιήλ
Νουτσόπουλος Κωνσταντίνος
Λυμπεράτος Γεράσιμος
Καλαντζή Όλγα-Ιωάννα
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΓεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος ➨ Επιστήμες περιβάλλοντος
Φυσικές ΕπιστήμεςΓεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος ➨ Περιβαλλοντική χημεία
Επιστήμες Μηχανικού και ΤεχνολογίαΠεριβαλλοντική Μηχανική ➨ Περιβαλλοντική μηχανική
Λέξεις-κλειδιά
Ενδοκρινικοί διαταρακτές; Φαρμακευτικές ουσίες; Αναερόβια χώνευση ιλύος; Επεξεργασία υγρών αποβλήτων; Αεριοχρωματογραφία φασματομετρία μάζας; Εκχύλιση στέρεης φάσης; Ισοζύγιο μαζών
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
215 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)