Η σχέση ευρωπαϊκού και εθνικού ιδιωτικού διεθνούς δικαίου υπό το πρίσμα του Κανονισμού "Κληρονομικές σχέσεις" 650/2012

Περίληψη

Στο πλαίσιο του διαρκούς και εξελισσόμενου, αποσπασματικά, εξευρωπαϊσμού του ιδ.δ.δ. σε ευρεία έννοια των κρατών μελών, που δημιουργεί μία σύνθετη και πολύπλοκη κανονιστική πραγματικότητα, η οποία διακρίνεται από τον δυϊσμό των εφαρμοστέων κανόνων στα σχετικά ζητήματα και από κανονιστική πολυταξία (η οποία επιτείνεται και από την εξακολουθούσα ισχύ διεθνών συνθήκων των κρατών μελών), σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να διερευνηθεί ειδικότερα η σχέση ενωσιακού και εθνικού ιδ.δ.δ. σε ευρεία έννοια και η de lege lata και de lege ferenda επίδραση του υπερέχοντος και αμέσως ισχύοντος ενωσιακού ιδ.δ.δ. στο εθνικό. Καλύτερο δε παράδειγμα για να ενεργηθεί αυτή η έρευνα δεν μπορούσε να αποτελέσει άλλο νομοθέτημα από τον κληρονομικό κανονισμό 650/2012, ο οποίος είναι στην ουσία ο πρώτος «all inclusive» ενωσιακός κανονισμός, αφού ρυθμίζει ο ίδιος ταυτόχρονα και θεσπίζει ενιαίους κανόνες για τις (διεθνείς) κληρονομικές σχέσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση διεθνούς δικαιοδοσίας, εφαρμοστέου δικαίου, αναγ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The continuing (but partial) Europeanisation of the private international law of the member states has created a complicated normative reality in their legal orders, whose main feature is the dualism of the applicable rules and the plurality of the sources of these rules; such plurality and complexity is intensified by the continuing application of international conventions. In this context the purpose of the present study is to explore in detail the relation between the European Union and the national private international law (in lato sensu) of the member states and the impact (de lege lata and de lege ferenda) of the European rules (which are exclusively applied to the issues falling in their scope of application due to their priority and direct applicability in the national legal orders) on the national law. The European Succession Regulation EU 650/2012 provides the better example to conduct such research, given that this is the first “all inclusive” European Regulation, which gov ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 7/2022)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45917
ND
45917
Εναλλακτικός τίτλος
The relation between european and national private international law in the context of the succession regulation EU 650/2012
Συγγραφέας
Νικολαΐδης, Γεώργιος Στέφανος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Νομικής
Εξεταστική επιτροπή
Καλλιμόπουλος Γεώργιος
Μιχαήλ Σταθόπουλος
Παμπούκης Χαράλαμπος
Παπαδοπούλου-Κλαμαρή Δήμητρα
Βασιλακάκης Ευάγγελος
Τσούκα Χρυσαφώ
Σταματιάδης Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Νομική Επιστήμη - Δίκαιο
Λέξεις-κλειδιά
Κληρονομική διαδοχή
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
545 σ.