Μαθησιακές δυσκολίες και φιλικές σχέσεις: η οπτική των εφήβων με μαθησιακές δυσκολίες και των στενών τους φίλων

Περίληψη

Οι φιλικές σχέσεις των εφήβων χαρακτηρίζονται από οικειότητα, αμοιβαιότητα και σταθερότητα και τους βοηθούν να αναπτύξουν βασικές κοινωνικές δεξιότητες, να διαμορφώσουν την ταυτότητά τους και να αναπτυχθούν σε κοινωνικό και συναισθηματικό επίπεδο. Η απόκτηση φίλων για τους μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες γενικότερα και ειδικότερα για τα παιδιά και τους έφηβους με μαθησιακές δυσκολίες αποτελεί σημαντικό δείκτη για την κοινωνική τους ένταξη. Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες φαίνεται ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες τόσο σε συναισθηματικό, όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία, σε κάποιες περιπτώσεις, οι φιλικές σχέσεις επηρεάζονται με αρνητικό τρόπο από τις μαθησιακές δυσκολίες. Αυτό μπορεί να συμβαίνει εξαιτίας των ελλειμμάτων που οι συγκεκριμένοι μαθητές παρουσιάζουν στις κοινωνικές δεξιότητες. Επίσης, το περιβάλλον φοίτησης φαίνεται ότι επηρεάζει τη δημιουργία και τη διατήρηση των φιλικών τους σχέσεων. Σε κάποιες περιπτώσεις, είναι πιθανό οι μαθητές να βιώσου ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Friendships help children and adolescents develop basic social skills such as communication and collaboration skills, learn about the world and learn and develop at a cognitive and emotional level. With regard to adolescents, their friendly relations are characterized by greater intimacy, reciprocity and stability. The acquisition of friends for pupils with special educational needs in general and especially for children and adolescents with learning disabilities is an important indicator for their social integration. Students with learning disabilities appear to be experiencing difficulties both on an emotional and social level. According to literature, in some cases, friendly relations are negatively affected by learning disabilities. This may be due to the deficits that particular pupils present in social skills. Also, the learning environment seems to affect the creation and maintenance of their friendships. In some cases, it is likely that students will experience rejection by pee ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 5/2022)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45746
ND
45746
Εναλλακτικός τίτλος
Learning disabilities and friendship relationships: the perspective of adolescents with learning disabilities and their close friends
Συγγραφέας
Μαντζάρης, Κωνσταντίνος Γεωργίου
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής. Τομέας Παιδαγωγικής
Εξεταστική επιτροπή
Δόικου Μαρία (Μάρω)
Παντελιάδου Σουζάνα
Μπίκος Κωνσταντίνος
Μπονίδης Κυριάκος
Σαρακινιώτη Αντιγόνη
Βουγιούκας Κωνσταντίνος
Μπάρμπας Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Ψυχολογία
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Μαθησιακές δυσκολίες; Φιλικές σχέσεις; Κοινωνική ένταξη; Εφηβεία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
πιν., ευρ.