Διαστάσεις σχολικής προσαρμογής μαθητών νηπιαγωγείου σύμφωνα με τις εκτιμήσεις γονέων και εκπαιδευτικών: ο ρόλος της γονικής εμπλοκής και της οικογενειακής λειτουργικότητας

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η εξέταση της σχολικής προσαρμογής των μαθητών νηπιαγωγείου, και πιο συγκεκριμένα των διαστάσεων ψυχοκοινωνική προσαρμογή και δεξιότητες μάθησης, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις γονέων και εκπαιδευτικών, καθώς επίσης του ρόλου των οικογενειακών παραγόντων (γονική εμπλοκή και οικογενειακή λειτουργικότητα) στην αξιολόγηση των διαστάσεων αυτών. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν αναφορές για 635 μαθητές και μαθήτριες νηπιαγωγείου από τους αντίστοιχους εκπαιδευτικούς και τους γονείς τους (ο ένας εκ των δύο γονέων) από 73 νηπιαγωγεία της Αττικής.Τα σημαντικότερα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ομοφωνία μεταξύ των εκτιμήσεων γονέων και εκπαιδευτικών αναφορικά με τις δεξιότητες μάθησης και την ψυχοκοινωνική προσαρμογή των παιδιών, με μικρές, όμως, διαφοροποιήσεις. Bρέθηκε, επίσης, θετική συσχέτιση ανάμεσα στη γονική εμπλοκή και στην οικογενειακή λειτουργικότητα, καθώς, επίσης, διαμεσολάβηση ορισμένων διαστάσεων της οικογενειακής λειτουργικότητας στη συσχέτιση μεταξύ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The main purpose of this study is to examine the school adjustment of kindergarten students, and more specific the dimensions psycosocial adjustment and learning skills, according to parents' and teachers' evaluations, and to explore the role that family factors (in this case, parental involvement and family functioning)play in the evaluation of the dimensions of school adjustment. The data sample consists of evaluations for 635 kindergarten students, boys and girls, coming from 635 parents (one parent per student) and 629 teachers from 73 kindergartens of the broader area of Attica. The most significant results of this study point that both parents and teachers evaluate the dimensions of school adjustment in a similar positive way and are differentiated only into a few dimensions. Also, this research found a possitive correlation between parental involvement and family functioning, whereas at the same time it was found that some of the dimensions, specifically the emotional involveme ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 5/2022)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45744
ND
45744
Εναλλακτικός τίτλος
Dimensions of school adjustment of kindergarten students according to parents' and teachers' evaluations: the role of parental Involvement and family functioning
Συγγραφέας
Καρίτσα, Βασιλική Ευάγγελος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ψυχολογίας
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Ψυχολογία
Λέξεις-κλειδιά
Διαστάσεις σχολικής προσαρμογής; Εκτιμήσεις γονέων; Εκτιμήσεις εκπαιδευικών; Γονική Εμπλοκή; Οικογενειακή λειτουργικότητα; Μαθητές νηπιαγωγείου
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
254 σ., πιν., σχημ., γραφ.