Εποικοδομητική διδασκαλία, μεταγνώση και αυτό-αποτελεσματικότητα στη Φυσική Αγωγή: επιδράσεις ενός εξ αποστάσεως επιμορφωτικού προγράμματος σε εκπαιδευτικούς και μαθητές

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνηθεί η επίδραση ενός εξ αποστάσεως προγράμματος επιμόρφωσης εκπαιδευτικών Φυσικής Αγωγής (ΕΦΑ) στη χρήση εποικοδομητικών και μεταγνωστικών στρατηγικών διδασκαλίας, στην εμπλοκή των μαθητών στην εποικοδομητική μάθηση, τη μεταγνώση καθώς και στην αυτό-αποτελεσματικότητα εκπαιδευτικών και μαθητών. Οι δευτερεύοντες σκοποί ήταν: α) να ελεγχθεί η εγκυρότητα και η αξιοπιστία των εργαλείων μέτρησης για εκπαιδευτικούς και μαθητές β) να διερευνηθούν οι σχέσεις και να γίνουν οι προβλέψεις τόσο μεταξύ των μεταβλητών των εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών.Στην πρώτη φάση 207 ΕΦΑ και 233 μαθητές συμμετείχαν στον έλεγχο των εργαλείων εποικοδομητικής μάθησης, μεταγνώσης και αυτο-αποτελεσματικότητας. Στη δεύτερη φάση συμμετείχαν 39 ΕΦΑ και 1447 μαθητές. Από αυτούς, 19 παρακολούθησαν πρόγραμμα εξ αποστάσεως επιμόρφωσης για 8 εβδομάδες και αποτέλεσαν την πειραματική ομάδα μαζί με τους 727 μαθητές τους 5ης και 6ης τάξης δημοτικού σχολείου, ενώ 20 ΕΦΑ με τους 7 ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of the present study was to investigate the impact of a distance education program on Physical Education Teachers’ (PETs’) in constructivist and metacognitive teaching strategies in theirself-efficacy as well as on students’ engagement in constructivist learning, metacognition and their self-efficacy. Secondary purposes werea) to test the validity and reliability of the assessment tools for teachers and pupils b) to identify any relations and predictions both among teachers’ and pupils’ variables. In the first phase two hundred and seven PETs and233 students participated in testing the constructivist learning, the metacognitionandself-efficacy tools. In the second phase, 39 PETs and their 1447 students participated; 19 attended the distance learning program for 8 weeks and formed the experimental group along with their 727 students, of 5th and 6th grade of primary school, while 20 PETs with their 720 students, of 5th and 6th grade of primary school, formed the control group. ...
περισσότερα
Πρέπει να είστε εγγεγραμένος χρήστης για έχετε πρόσβαση σε όλες τις υπηρεσίες του ΕΑΔΔ  Είσοδος /Εγγραφή

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45690
ND
45690
Εναλλακτικός τίτλος
Constructive teaching, metacognition and self-efficacy in Physical Education: effects of a distance learning program on teachers and students
Συγγραφέας
Παπαμίχου, Ασπασία Νικόλαος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού . Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Εξεταστική επιτροπή
Δέρρη Βασιλική
Κουρτέσης Θωμάς
Κούλη Όλγα
Αντωνίου Παναγιώτης
Βερναδάκης Νικόλαος
Διγγελίδης Νικόλαος
Μπεμπέτσος Ευάγγελος
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Άλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Εποικοδομητικές στρατηγικές διδασκαλίας; Μεταγνώση; Αυτο-αποτελεσματικότητα; Εξ αποστάσεως επιμόρφωση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xv, 220 σ.., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:Creative Commons Αναφορά Δημιουργού 3.0 Ελλάδα