Η επίδραση της επιμόρφωσης στη διδακτική απόδοση των εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής

Περίληψη

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνηθεί η επίδραση ενός σύντομου προγράμματος επιμόρφωσης στη διδακτική απόδοση και τη γνωστική κατανόηση των εκπαιδευτικών φυσικής αγωγής. Ειδικότερα, εξετάστηκε η επίδραση της επιμόρφωσης α) στη διαχείριση του χρόνου του μαθήματος, β) στην παροχή ανατροφοδότησης από τον ΚΦΑ στους μαθητές, γ) σε ποιοτικά στοιχεία της διδασκαλίας και δ) στις γνώσεις σε θέματα σχετικά με την αποτελεσματική διδασκαλία. Επίσης, εξετάστηκε η δυνατότητα διεύρυνσης του QDITC για την πληρέστερη αξιολόγηση του μαθήματος Δευτερεύοντες σκοποί ήταν α) η αυτοαξιολόγηση των ΚΦΑ σε παραμέτρους σχετικές με το πρόγραμμα επιμόρφωσης και β) η αποτίμηση του προγράμματος επιμόρφωσης από τους συμμετέχοντες. Συμμετείχαν 32 διδάσκοντες της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης με διδακτική εμπειρία 3 έως 18 χρόνια (Μ=10 87, SD=4 25) οι οποίοι αποτέλεσαν την πειραματική (15) και την ομάδα ελέγχου (17). Βιντεοσκοπήθηκαν και μαγνητοφωνήθηκαν έξι μαθήματα κάθε διδάσκοντα (192 συνολικά) και ο μέσος όρος ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of the present research was to investigate the effect of a short training program in teaching performance and cognitive comprehension of physical education teachers. Specifically, the effect of training a) in the time management of the lesson, b) in teacher feedback, c) in qualitative elements of teaching and d) in teacher's knowledge on issues related to effective teaching, was examined. The possibility of using an extended QDITC form, for a more complete evaluation of the lesson was also examined. Secondary aims were a) the self-assessment of the physical education teacher in parameters relative with the program of training and b) the evaluation of the training program by the participants. Thirty-two elementary school teachers with teaching experience 3 to 18 years (M=10 87, SD=4 25) formed the experimental (15) and the control group (17). Six lessons were videotaped and tape-recorded for each teacher (total 192) and the mean of each pair of courses constituted teacher pe ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/21517
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/21517
ND
21517
Εναλλακτικός τίτλος
The influence of physical educator training in teaching behavior
Συγγραφέας
Βασιλειάδου, Όλγα (Πατρώνυμο: Βασίλειος)
Ημερομηνία
2007
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Εξεταστική επιτροπή
Δέρρη Βασιλική
Κιουμουρτζόγλου Ευθύμιος
Μαυρομάτης Γεώργιος
Θεοδωράκης Ιωάννης
Μιχαλοπούλου Μαρία
Τζέτζης Γεώργιος
Αγγελούσης Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Αξιολόγηση διδάσκοντα και διδασκαλίας; Αποτελεσματικότητα καθηγητών φυσικής αγωγής; Επιμόρφωση καθηγητών φυσικής αγωγής; Συστηματική παρατήρηση; Διαχείριση χρόνου; Ανατροφοδότηση; Βιντεοσκόπηση - μαγνητοφώνηση; Αυτοαξιολόγηση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
236 σ., εικ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)