Αναδιάρθρωση τοπικών παραγωγικών συστημάτων και χωρική ανταγωνιστικότητα: θεωρητικές ερμηνείες και η ελληνική εμπειρία

Περίληψη

Αντικείμενο της διατριβής είναι η αναδιάρθρωση των παραγωγικών συστημάτων στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης. Στο πλαίσιο αυτό και στη συγκεκριμένη περίπτωση της Ελλάδας το “τοπικό” αναφέρεται στο επίπεδο της χώρας υπογραμμίζοντας τις χωρικές διαστάσεις της αναπτυξιακής διαδικασίας. Η κριτική μελέτη της παγκοσμιοποίησης σε συνδυασμό με ορισμένες διαπιστώσεις για την καπιταλιστική κρίση του 2008 έδειξαν ότι το επίπεδο της χώρας διατηρεί την κρίσιμη σημασία του ως αντικείμενο μελέτης και ως χωρικό επίπεδο άσκησης πολιτικής, σε διαφοροποίηση με τη θέση της περιφερειακότητας, όπως εκφράζεται από την επικρατούσα θεωρία της Νέας Περιφερειακότητας. Η χωρική ανταγωνιστικότητα φάνηκε ότι είναι άμεσα συναρτημένη με την κυρίαρχη αντίληψη για την παγκοσμιοποίηση και τη θέση περί “αδυναμίας του κράτους”, όπως και την αντιφατική σύζευξη του ελεύθερου εμπορίου με τη θεωρία του απόλυτου πλεονεκτήματος και τη θεωρία της ενδογενούς ανάπτυξης. Μεθοδολογικά η οικονομία αντιμετωπίζεται ως ένα πολύπλοκο σύστη ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The subject of this dissertation is the restructuring of production systems in the context of globalization. In this context and in the specific case of Greece, the term "local" refers to the country level, thus underlining the spatial dimensions of the development process. The critical study of globalization together with some findings on the 2008 capitalist crisis has shown that the country level retains its crucial importance both as a subject of study and as a policy, in contrast to the position of peripherality as expressed by the prevailing New Regionalism theory. Spatial competitiveness seems to be directly related to the predominant perception of globalization and the “weak state” thesis, as well as the contradictory coupling with free trade to the theory of absolute advantage and the theory of endogenous growth. Methodologically, economy is considered a complex system that can be studied by using Input-Output Tables. Production System (PS) is conceptualized as the totality of ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/45637
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45637
ND
45637
Εναλλακτικός τίτλος
Restructuring of local production systems and spatial competitiveness: theoretical interpretations and the Greek experience
Συγγραφέας
Φουτάκης, Δημήτριος του Νικόλαος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Τμήμα Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης
Εξεταστική επιτροπή
Παπαδασκαλόπουλος Αθανάσιος
Λυμπεράκη Αντιγόνη
Ψυχάρης Ιωάννης
Τασόπουλος Αναστάσιος
Ροβολής Αντώνιος
Καραγάνης Αναστάσιος
Μιμής Άγγελος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Επιχειρήσεις
Κοινωνική και Οικονομική Γεωγραφία
Λέξεις-κλειδιά
Παγκοσμιοποίηση και κράτος; Άνιση ανάπτυξη; Νέα περιφερειακότητα; Πίνακες εισροών - εκροών και θεωρία γράφων - δικτύων; Στρατηγικοί κλάδοι; Παραγωγικό σύστημα και clusters
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xviii, 769 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)