Μια γλωσσική ανάλυση των μυθιστορημάτων του Ammaniti

Περίληψη

Όπως σημειώνεται από τον Dardano, η γλωσσολογία αντιπροσωπεύει πλήρως ένα εργαλείο για την έρευνα λογοτεχνικού κειμένου (βλ. Dardano, 2010). Η γλωσσολογία βοηθά να αποκαλυφθούν πράγματι, εκείνα ταχαρακτηριστικά του κειμένου που στο σύνολό τους συνθέτουν το ύφος. Γιατί είναι τόσο σημαντική η ανάλυση ενός μυθιστορήματος; Στην πραγματικότητα, το μυθιστόρημα είναι η λογοτεχνική μορφή η κατ 'εξοχήν ικανή να αναπαράγει την πραγματικότητα, μέσα από τις αντιξοότητες των ηρώων που είναι οι πρωταγωνιστές της.Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε επιλέξει για την ανάλυσή μας, έναν συγγραφέα της σύγχρονης Λογοτεχνίας, τον NiccolòAmmaniti, ο οποίος συγκαταλέγεται ανάμεσα στους ανανεωτές της λογοτεχνικής σκηνής, του τέλους του εικοστού αιώνα και στις πρώτες δεκαετίες της νέας χιλιετίας. Έχουν επιλεγεί τρία από τα μυθιστορήματά του, με τον μεγαλύτερο αντίκτυπο: το Branchie, το πρώτο που είχε επιτυχία, το Io non ho paura, ως παράδειγμα υφολογικής ανάπτυξης, θεματικής ανάπτυξης και αφηγηματικής προεπιλογής από τον ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

"A Linguistic Analysis of the Novels" by AmmanitiAs noted by Dardano, linguistics is, in its own right, a research tool for literary texts (see Dardano, 2010). Linguistics helps to detect, in fact, the characteristics of the text which together constitute its style. Why, then, does the analysis of a novel seem crucial? In fact, the novel is the literary form par excellence that can reproduce reality through the vicissitudes of the heroes who are its protagonists.Given these premises, we have chosen for our analysis, a contemporary novelist, Niccolò Ammaniti, who ranks among the innovators of the literary landscape of the late twentieth century and the first twenty years of the 2000s. Three of his most impacting novels have been identified: Branchie, the first to be successful, I Am Not Scared, as an example of stylistic, thematic and narrative development of the chosen author and, finally, You and I, (2010), as a further example of literary growth.In this analysis, a particolar metho ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

"Per un’analisi linguistica dei romanzi di Ammaniti"Come notato da Dardano, la linguistica rappresenta, a pieno titolo, uno strumento di ricerca del testo letterario (cfr. Dardano, 2010). La linguistica aiuta a rilevare, infatti, caratteristiche del testo/i che ne costituiscono, nel loro insieme, lo stile. Perché dunque appare cruciale l’analisi di un romanzo? In effetti il romanzo è la forma letteraria per eccellenza in grado di riprodurre la realtà attraverso le vicissitudini degli eroi che ne sono protagonisti.Date queste premesse, si è scelto per la nostra analisi, un autore di romanzi contemporaneo, Niccolò Ammaniti, che si colloca tra gli innovatori del panorama letterario della fine del novecento e del primo ventennio degl ianni duemila. Sono stati individuati tre dei suoi romanzi di piùgrande impatto: Branchie, il primo ad avere successo, Io non ho paura, come esempio di sviluppo stilistico, tematico e narrativo dell’autore prescelto ed, infine, Io e te, ultimo in ordine cronol ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/45425
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45425
ND
45425
Εναλλακτικός τίτλος
A linguistic analysis of the novels by Ammaniti
Per un' analisi linguistica dei romanzi di Ammaniti
Συγγραφέας
Κορράντο, Μαρία (Πατρώνυμο: Ροζάριο)
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Γιαννουλοπούλου Γιαννούλα
Μικρός Γεώργιος
Τσόλκας Ιωάννης
Ζώρας Γεράσιμος
Minniti - Γκώνια Domenica
Θέμου Άννα
Μηλιώνη Γεωργία
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Γλώσσα και Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά
Ανάπτυξη γλωσσικής επίγνωσης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ιταλικά
Άλλα στοιχεία
199 σ., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)