Νόσος Parkinson και μεσογειακή δίαιτα: επιδημιολογική και κλινική μελέτη στην πόλη της Λάρισας

Περίληψη

Διατριβή με σκοπό την ανάδειξη του επιπολασμού της νόσου Πάρκινσον και επιπλεόν την ανάδειξη συσχέτισης μεταξύ μεσογειακής δίαιτας και πιθανότητας εμφάνισης πρόδρομης νόσου Πάρκινσον σε ηλικιωμένους ασθενείς, σε αστικό πληθυσμό και σε πληθυσμό της επαρχίας, στην Ελλάδα. Γα τον παραπάνω σκοπό χρησιμοποιήθηκαν μακροσκελή ερωτηματολόγια, μέσω προσωπικών συνεντεύξεων σε 1765 συμμετέχοντες και βρέθηκαν 34 ασθενείς με νόσο Πάρκινσον. Καθορίστηκαν τα χαρακτηριστικά του συνόλου του δείγματος και της ομάδας των ασθενών με νόσο Πάρκινσον. Τελικά, εκτιμήθηκε η πιθανότητα εμφάνισης πρόδρομης νόσου Πάρκινσον και φάνηκε πως η «προσκόλληση» στη Μεσογειακή δίαιτα σχετίζεται με μικρότερη πιθανότητα για πρόδρομη μορφή της νόσου. Τα αποτελέσματά μας είναι καινοτόμα, γιατί είναι μελέτη που συσχετίζει τη δίαιτα με την πρόδρομη νόσο του Πάρκινσον.

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Doctoral Thesis aiming at highlighting the prevalence of Parkinson's disease and additionally highlighting the correlation between the Mediterranean diet and the likelihood of Parkinson's disease in elderly patients, in the urban population and in the province's population in Greece. For the above purpose long questionnaires were used, through personal interviews with 1765 participants and 34 patients with Parkinson's disease were found. The characteristics of the whole sample and group of patients with Parkinson's disease were determined. Finally, the likelihood of Parkinson's disease was assessed and it appeared that the "adherence" to the Mediterranean diet was associated with a lower probability of a precursor form of the disease. Our results are innovative because it is a study which associates the diet with the prodromal Parkinson's disease.

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/45424
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45424
ND
45424
Εναλλακτικός τίτλος
Parkinson's disease and mediterranean diet: epidemiological and clinical study in the city of Larissa
Συγγραφέας
Σιμοπούλου, Ελένη (Πατρώνυμο: Ευάγγελος)
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής
Εξεταστική επιτροπή
Ξηρομερήσιου Γεωργία
Παπαδημητρίου Αλέξανδρος
Δαρδιώτης Ευθύμιος
Μπονώτης Κωνσταντίνος
Χατζηιωάννου Ιωάννης
Φουντάς Κωνσταντίνος
Καψαλάκη Ευτυχία
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας
Κλινική Ιατρική
Επιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά
Λάρισα; Νόσος Parkinson
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
105 σ., πιν.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)