Προβλέψεις των αποδόσεων των ομολόγων με τη χρήση των συμβάσεων αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή πραγματεύεται τους κύριους παράγοντες του πιστωτικού κινδύνου και τη σχέση τους με τις προσδοκίες των επενδυτών καθώς και την πιθανή ύπαρξη προσδοκιών των επενδυτών σχετικά με το κανάλι μετάδοσης της συμβατικής και μη συμβατικής νομισματικής θέσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). Στην εισαγωγή αναφέρονται οι κύριες διαδικασίες που σηματοδότησαν την πρόσφατη περίοδο αναταραχής στις παγκόσμιες χρηματοπιστωτικές αγορές.Το δεύτερο κεφάλαιο εξετάζει την αποτίμηση του πιστωτικού κινδύνου για να μελετήσει τους καθοριστικούς παράγοντες των εξελίξεων της συναλλαγματικής ισοτιμίας CDS για τις χώρες της ζώνης του ευρώ και τις πιθανές επιπτώσεις των περιφερειακών χωρών στις βασικές χώρες μετά την πρόσφατη ύφεση στην ΕΕ. Για να εξεταστεί αυτό, εφαρμόζεται ένα μοντέλο με τα παραδοσιακά πλεονεκτήματα της μοντελοποίησης VAR και τα οφέλη μιας προσέγγισης δεδομένων πίνακα, η οποία είναι το PVAR (Panel Vector Autoregressive). Εκτός από αυτό, η ανάλυση χρησιμοποιεί παράγοντες πο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis copes with the main factors of credit risk and its relation to investors’ expectations, as well as the possible existence of investors' expectations regarding the transmission channel of the ECB's contractual and unconventional monetary position. In introduction, we state the major procedures that marked the recent period of turmoil in the global financial markets.The second chapter discusses the credit risk valuation to study the determinants of CDS exchange rate developments for euro area countries and the possible transmission impacts of peripheral countries to core countries after the recent recession in the EU. To examine this, it is applied a model with the traditional advantages of VAR modelling and the benefits of a panel data approach which is the PVAR (Panel Vector Autoregressive model). Besides that, the analysis uses factors that proxy determinants for behavioral as well as proxy determinants for financial and global market spread. The major results shows that, ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 3/2022)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45360
ND
45360
Εναλλακτικός τίτλος
Forecasting the spreads of bond yields using the credit default swaps during the financial crisis
Συγγραφέας
Δημητρόπουλος, Βασίλειος Περικλής
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Πατρών. Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
Εξεταστική επιτροπή
Τσαγκανός Αθανάσιος
Συριόπουλος Κωνσταντίνος
Ευγενίδης Αναστάσιος
Γεωργόπουλος Αντώνιος
Ανδρουλάκης Γεώργιος
Παπαδάμος Στέφανος
Πενταράκη Κωνσταντίνα
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Λέξεις-κλειδιά
Προβλέψεις των αποδόσεων των ομολόγων; Ομόλογα; Χρηματοπιστωτικής κρίσης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
187 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.