Σύγχρονη Εικονογραφημένη Μικροαφήγηση: διδακτική αξιοποίηση μέσω φιλαναγνωσίας και δημιουργικής γραφής στην προσχολική εκπαίδευση

Περίληψη

Ο στόχος της παρούσας έρευνας είναι η διδακτική αξιοποίηση της σύγχρονης εικονογραφημένης μικροαφήγησης για την ανάπτυξη του αφηγηματικού λόγου των νηπίων μέσω φιλαναγνωσίας και δημιουργικής γραφής. Η μελέτη των διαδρομών της νεοτερικότητας στην παιδική λογοτεχνία κατά την 1η δεκαπενταετία του 21ου αιώνα και των κυριότερων μορφών της αναδεικνύει το πλαίσιο προσδιορισμού του νεοτερικού αφηγηματικού τύπου της σύγχρονης εικονογραφημένης μικροαφήγησης. Εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο τα αφηγηματικά στοιχεία του τύπου, όπως η αφηγηματική πλαισίωση, η τριμερής δομή, ο διακειμενικός ήρωας, η ανατροπή της πλοκής και η αλληλεξάρτηση κειμένου-εικόνας, ενσωματώνονται στον αφηγηματικό λόγο των παιδιών προσχολικής ηλικίας. Για τους σκοπούς και τις ανάγκες της έρευνας παρουσιάζεται η διεξαγωγή εκπαιδευτικής παρέμβασης αλλά και ο σχεδιασμός και η χρήση του εργαλείου P.R.O.S.E. που στοχεύει στην αξιολόγηση της αφηγηματικής δεξιότητας όσον αφορά στη χρήση των παραπάνω αφηγηματικών δεικτών. Η σύγκριση ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of the present research is to assess the development of preschoolers’ narrative speech via social literacy and creative writing-based teaching approaches based on contemporary picture short stories. The study of the trends and developments of the dominant forms of novelty in children's literature during the first fifteen years of the 21st century highlights the framework for the identification of the literary type of contemporary picture short story. The way in which the narrative elements of this type, such as narrative framing, narrative basic structure, intertextual hero, plot subversion and image-text interplay, can be embedded within preschoolers’ narrative speech is examined. For the purposes of this research, the implementation of a teaching intervention is presented. Furthermore, the design of the evaluation tool, P.R.O.S.E., aiming to assess the narrative skill with regard to the use of the aforementioned narrative elements, is outlined. The between groups comparison l ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45197
ND
45197
Εναλλακτικός τίτλος
Contemporary Picture Short Story: social literacy & creative writing-based teaching approaches in preschool education
Συγγραφέας
Καλαϊτζή, Χριστίνα του Δημήτριος
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Παιδαγωγική. Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. Τομέας Γλώσσας και Ιστορίας
Εξεταστική επιτροπή
Καρακίτσιος Ανδρέας
Κανατσούλη Μελπομένη
Γιαννικοπούλου Αγγελική
Γαβριηλίδου Σοφία
Κυρίδης Αργύριος
Αυγητίδου Σοφία
Ακριτόπουλος Αλέξανδρος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Γλώσσα και Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά
Σύγχρονη εικονογραφημένη μικροαφήγηση; Αφηγηματική δεξιότητα; Εκπαιδευτική παρέμβαση; Φιλαναγνωσία; Δημιουργική γραφή; Εργαλείο αξιολόγησης P.R.O.S.E.; Τεχνική RM ANOVA; Προσχολική εκπαίδευση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
353 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)