Διανομή και απόκτηση μετάλλων κατά τη 2η χιλιετία π.Χ. στην εγγύς ανατολή: γραπτές πηγές και αρχαιομεταλλουργική ανάλυση

Περίληψη

Η παρούσα έρευνα αποτελεί μία διεπιστημονική μελέτη γραπτών κειμένων και αρχαιομετρικών αναλύσεων μεταλλικών αντικειμένων της 2ης χιλιετίας π.Χ. από την Εγγύς Ανατολή. Η συνθετική προσέγγιση που ακολουθείται προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τις μεταλλουργικές πρακτικές, τις γενικότερες προτιμήσεις στη χρήση των μετάλλων και τον ρόλο του ανθρώπινου παράγοντα στις διαδικασίες κατασκευής και αποτίμησης.Η διακίνηση, η ανταλλαγή και το εμπόριο των μετάλλων είναι ζητήματα που συνηθέστερα προσεγγίζονται από δύο κύριες, αλλά χωρίς (φανερά) άμεση σχέση μεταξύ τους, πλευρές: τις γραπτές πηγές από τη μία και τα αρχαιομεταλλουργικά και γεωλογικά δεδομένα από την άλλη. Οι περισσότερες παλαιότερες μελέτες επικεντρώνονται σε μία από τις δύο αυτές πλευρές και συγκεκριμένα σε ένα μέταλλο, μία δεδομένη περιοχή ή εποχή. Ωστόσο, η παρούσα έρευνα αναλαμβάνει μία πιο ολιστική και διεπιστημονική προσέγγιση για τη μελέτη της ανταλλαγής και χρήσης των μετάλλων, συνδυάζοντας πληροφορίες από γραπτές πη ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This research is a multidisciplinary study of textual evidence and archaeometrically analysed metal artefacts of the 2nd millennium BC Near East. The integrated approach followed, presents valuable information regarding the metallurgical practices, general metal usage preferences and the role of the human agent in the manufacturing and value ascription processes.The distribution, exchange and trade of metals are issues that have generally been approached from two principal, but isolated, perspectives: the written sources, on the one hand, and the archaeometallurgical and geological data, on the other. Most past studies focus on one of these two aspects and specifically on a particular metal, area or time-period. However, this research is taking a more holistic and multidisciplinary approach towards the study of the exchange and use of metals, by integrating information from written texts, archaeometallurgical analyses, experimental archaeology, geological studies of the pertinent areas ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 8/2020)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/45139
ND
45139
Εναλλακτικός τίτλος
Distribution and acquisition of metals in the 2nd millennium BC near east: written sources and archaeometallurgical analysis
Συγγραφέας
Παπαδοπούλου, Γεωργία Γεώργιος
Ημερομηνία
2019
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Κοπανιάς Κωνσταντίνος
Παπαδάτος Ιωάννης
Φιλιππάκη Ελένη
Μαντζουράνη Ελένη
Πλάτων Ελευθέριος
Arnulf Hausleiter
Gojko Barjamovic
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Ιστορία & Αρχαιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Εμπόριο; Ανταλλαγή δώρων; Αρχαιομεταλλουργία; Σφηνοειδή κείμενα; Εποχή του Χαλκού; Εγγύς Ανατολή; Αμάρνα; Κανές
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
2τ (viii, 275 ; 454 σ.) , εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:Creative Commons Αναφορά Δημιουργού Μη εμπορική Χρήση Όχι Παράγωγα Έργα 3.0 Ελλάδα