Μυκηναϊκή Κορινθία

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή επιχειρεί να παρουσιάσει για πρώτη φορά συστηματικά και αναλυτικά τη μυκηναϊκή παρουσία στην Κορινθία, όπως αυτή αποτυπώνεται μέσω της παράθεσης βιβλιογραφικών αναφορών, πληροφοριών, δημοσιεύσεων, νεότερων ερευνών, καθώς και προσωπικών παρατηρήσεων και αυτοψιών. Προσπάθησε δηλαδή να μελετήσει αναλυτικά το διαθέσιμο αδημοσίευτο μυκηναϊκό υλικό (οικιστικό, ταφικό, ευρήματα) από θέσεις παλαιά ανασκαμμένες, αλλά άγνωστες στην επιστημονική κοινότητα, καθώς και να επανεξετάσει και να επαναδιαπραγματευθεί το παλαιότερο υλικό από θέσεις δημοσιευμένες. Βάσει αυτών των στοιχείων επιχειρήθηκε μία σύνθεση των μέχρι σήμερα δεδομένων για τη μυκηναϊκή Κορινθία, προχωρώντας παράλληλα και στις απαραίτητες συγκρίσεις, παρατηρήσεις, διαφοροποιήσεις, υποθέσεις και προβληματισμούς, όπου αυτό ήταν δυνατόν. Απώτερος στόχος της διατριβής μέσα από αυτήν την προσέγγιση είναι να θέσει τις βάσεις για μία ορθολογικότερη αντιμετώπιση του παρελθόντος της Κορινθίας κατά τη μυκηναϊκή περίοδο, αλλά κ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The current thesis attempts to present for the first time systematically and analytically the Mycenaean presence in Corinthia, as reflected through bibliographical references, new information, all known publications, the latest research, as well as personal observations and autopsies. It has tried to study in detail the available unpublished Mycenaean material (architectural, burial, findings) from old excavated - yet unknown to the archaeological community - sites, as well as to review and renegotiate the older material from the published sites. Based on these elements, a synthesis of all hitherto known data on Mycenaean Corinthia has been attempted, providing in parallel the necessary comparisons, comments, changes, issues and concerns, wherever this has been possible. Through this approach, the ultimate goal of this thesis is to lay the groundwork for a more rational approach of the past of Corinth during the Mycenaean period, but at the same time to contribute to the region's archa ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/40723
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/40723
ND
40723
Εναλλακτικός τίτλος
Mycenaean Corinthia
Συγγραφέας
Θεοδωρίδης, Κωνσταντίνος (Πατρώνυμο: Παύλος)
Ημερομηνία
2014
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Παπαδόπουλος Αθανάσιος
Λώλος Ιωάννης
Κοντορλή-Παπαδοπούλου Σπυριδούλα
Σγουρίτσα-Πολυχρονάκου Παναγιώτα
Τουρναβίτου Ιφιγένεια
Μπάνου Αιμιλία
Βλαχόπουλος Ανδρέας
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΙστορία και Αρχαιολογία ➨ Αρχαιολογία
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΙστορία και Αρχαιολογία ➨ Προϊστορία
Λέξεις-κλειδιά
Μυκηναϊκή περίοδος; Ύστερη εποχή χαλκού; Πελοπόννησος; Τοπογραφία; Τάφοι; Οικισμοί; Κεραμική
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
2 τόμοι (Α' τόμος 520 σ. ; Β' τόμος 165 σ.), εικ., πιν., χαρτ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)