Ιερά και θρησκευτικές τελετουργίες στην ανακτορική και μετανακτορική μυκηναϊκή περίοδο

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή πραγματεύεται τη Μυκηναϊκή θρησκευτική δραστηριότητα μέσα από τη διερεύνηση χώρων που έχουν ερμηνευθεί ως ιερά και στα οποία πιστοποιείται τέλεση θρησκευτικών τελετουργιών κατά την περίοδο ακμής του ανακτορικού πολιτικοοικονομικού συστήματος και την περίοδο που ακολούθησε την κατάρρευσή του. Αντιμετωπίζοντας την τέλεση λατρείας ως μια μεταβλητή κοινωνική διαδικασία, επιχειρείται η διερεύνηση ζητημάτων όπως οι τελούμενες θρησκευτικές τελετουργίες στα ανακτορικά και μετανακτορικά ιερά και ο βαθμός που επηρεάζονται ή/και αντανακλούν σύνθετες κοινωνικές σχέσεις, η επίδραση της κατάρρευσης του ανακτορικού συστήματος στη διαμόρφωση του δομημένου ιερού χώρου, ο μετασχηματισμός της θρησκευτικής δραστηριότητας κατά τη μετανακτορική περίοδο και η συμβολή της στη διατήρηση ή τον επαναπροσδιορισμό των ενδοκοινοτικών και διακοινοτικών σχέσεων. Η τεκμηρίωση βασίζεται σε στοιχεία προερχόμενα από θέσεις της Ηπειρωτικής Ελλάδας, οι οποίες χαρακτηρίζονται από ποικιλία χωροταξικής, πολ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis deals with Mycenaean religious activity through the investigation of locales where sanctuaries and confirmed cult practices can be traced in the flourishing period of the palatial political and economic system and the period after its collapse. By approaching religious activity as a transformed social process, the thesis attempts to illuminate a series of questions like the performed cult practices in the palatial and postpalatial sanctuaries and the degree they are influenced and they reflect complex social relationships, the effect of the collapse of the palatial system in the shaping of the sacred landscape, the transformation of the religious activity during the postpalatial period and its contribution to the maintenance or change of the intra-communal and inter-communal relationships. The thesis is based on sites in the Greek Mainland characterized by a variety of spatial, political and economic organization, in which spatially autonomous shrines were excavated. Among ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/27500
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/27500
ND
27500
Εναλλακτικός τίτλος
Sanctuaries and cult practices in the palatial and postpalatial mycenaean period
Συγγραφέας
Ρουσιώτη, Δήμητρα (Πατρώνυμο: Παναγιώτης)
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Τομέας Αρχαιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Ανδρέου Στυλιανός
Παπαδόπουλος Αθανάσιος
Παπανθίμου-Παπαευθυμίου Αικατερίνη
Κωτσάκης Κωνσταντίνος
Ευστρατίου Νικόλαος
Βαλαμώτη Σουλτάνα-Μαρία
Schmidt-Δούνα Μπάρμπαρα
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΙστορία και Αρχαιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Μυκηναϊκή εποχή; Ανακτορική περίοδος; Μετανακτορική περίοδος; Αστικά ιερά; Ιερά υπαίθρου; Θρησκευτικές τελετουργίες; Ελλάδα, Ηπειρωτική
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
x, 401 σ., εικ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)