Η επεξεργασία του χαλκού και του σιδήρου και τα μεταλλικά αντικείμενα της Υστέρας Εποχής του Χαλκού και του Σιδήρου στην Νότιον Ελλάδα

Περίληψη

Στόχο της παρούσης διδακτορικής διατριβής αποτελεί η διερεύνηση ποικίλων αρχαιολογικών και αρχαιομετρικών ερωτημάτων, όπως: οι τεχνικές και τεχνολογίες παραγωγής του προϊστορικού χαλκού και του σιδήρου των ιστορικών χρόνων, το είδος του μεταλλεύματος που εκάστοτε χρησιμοποιείτο, αν και πώς η πρώτη ύλη επηρέασε την παραγωγική διαδικασία, η κατεργασία των τελικών αντικειμένων που εξετάσθηκαν, καθώς και ο τρόπος οργανώσεως, λειτουργίας και ελέγχου των εργαστηρίων παραγωγής και επεξεργασίας των. Η ομάδα των δειγμάτων που μελετήθηκαν αποτελείται από πέντε (5) κατηγορίες, που καλύπτουν ευρεία χρονική περίοδο και οι οποίες είναι οι εξής: α) δοκίμια μεταλλουργικών σκωριών από πειραματική προσομοίωση για παραγωγή προϊστορικού χαλκού που έγινε κατά το παρελθόν στο ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», β) δείγματα από μεταλλουργικά παραπροϊόντα και τελικά μεταλλικά αντικείμενα (χαλκά/σιδηρά) προερχόμενα από την ανασκαφή του Καθ. Π. Θέμελη στην αρχαία Μεσσήνη, γ) μία σκωρία χαλκού από την Καρδιανή της Τήνου δ) απ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Objective of the present PhD is the research on various archaeological and archaeometric questions, like: the techniques and technology for the production of prehistoric copper and iron of the historic era, the type of the ore that was used, if and how the raw materials determined the productive process, the processing of the final objects that were studied, as well as the way of organization, functioning and control of the workshops for their production and processing.The group of samples that were studied consists of five (5) categories that cover a large period of time and are the following: a) samples of metallurgical slags from experimental simulation for prehistoric copper production which was undertaken in the past from N.C.S.R. “Demokritos” Research Center, b) samples from metallurgical by-products and final metal objects coming from the archaeological excavation of Prof. P. Themelis in ancient Messene, c) a copper slag from Kardiani in Tinos, d) Mycenaean bronze objects from a ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/28587
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/28587
ND
28587
Εναλλακτικός τίτλος
The processing of copper and iron ore and the Late Bronze Age and Iron Age metal objects from Southern Greece
Συγγραφέας
Ζιάννη, Αντωνία-Μαρία (Πατρώνυμο: Νικόλαος)
Ημερομηνία
2012
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας. Τομέας Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης
Εξεταστική επιτροπή
Κορρές Γεώργιος
Πλάτων Ελευθέριας
Μπασιάκος Ιωάννης
Πολυχρονάκου - Σγουρίτσα Παναγιώτα
Χασιάκου Αφροδίτη
Παπαδημητρίου - Γραμμένου Άννα
Παπαδάτος Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΙστορία και Αρχαιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Αρχαιομεταλλουργία; Σίδηρος; Χαλκός; Πελοπόννησος; Νότια Ελλάδα; Μεσσήνη; Λακωνία; Ύστερη εποχή του χαλκού; Εποχή του Σιδήρου
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
534 σ., εικ., πιν.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)