Η μεταλλοτεχνία της ύστερης εποχής του χαλκού στην Ήπειρο: οι θησαυροί και τα εργαλεία

Περίληψη

Η παρούσα διδακτορική διατριβή εξετάζει τη μεταλλοτεχνία της Ύστερης Εποχής Χαλκού (περίπου 1600-1000 π.Χ.) στην Ήπειρο μέσα από τη μελέτη των χάλκινων εργαλείων και λιγότερο των χάλκινων όπλων, αλλά και των τριών μικρών θησαυρών χάλκινων αντικειμένων (Στεφάνη Πρέβεζας, Καταμάχη και Ροδοτόπι Ιωαννίνων). Τα προϊστορικά χάλκινα αντικείμενα της Ηπείρου προέρχονται από τάφους (κτερίσματα) και θησαυρούς (λειτουργικά προϊόντα ή πρώτη ύλη), από τη Δωδώνη (πιθανά αναθήματα) ή αποτελούν μεμονωμένα ευρήματα χωρίς ασφαλές αρχαιολογικό περιβάλλον. Τυπολογικά περιλαμβάνονται πελέκεις (αμφίστομοι, μονόστομοι ή σταυροπελέκεις) και διάφορες μικρότερες κατηγορίες χάλκινων εργαλείων (σμίλες, μαχαίρια, αμόνια), αλλά και όπλα (ξίφη-εγχειρίδια, αιχμές δοράτων).Μακροσκοπική παρατήρηση (ίχνη κατασκευής, σφυρηλάτησης, διακόσμησης, σήμανσης, χρήσης) και μεταλλογραφική εξέταση με οπτικό μικροσκόπιο (καθορισμός δομικών φάσεων, θερμή/ψυχρή σφυρηλασία, σκληρομέτρηση) στοχεύουν στην αποκωδικοποίηση των τελικών σταδ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This thesis examines the metalworking of the Late Bronze Age (ca. 1600-1000 BC) in Epirus through the study of bronze tools and bronze weapons, as well as the three small hoards of bronze objects (Stefani in Preveza, Katamachi and Rodotopi in Ioannina). The prehistoric bronze objects of Epirus derive from graves (burial gifts) and hoards (functional products or raw material), from Dodona (probably votive offerings) or consist individual finds without safe archaeological context. Typologically axes (double-edged, shaft-hole or trunnion axes), several smaller categories of bronze tools (chisels, knives, anvils) and weapons (swords-daggers, spearheads) are included.Macroscopic observation (traces of casting, forging, decoration, marking, use-wear) and metallographic examination by optical microscopy (defining structural phases, hot/cold forging, hardness) aim to decode the final stages of the manufacturing procedure. Moreover, the potentials of the scanning electron microscope (SEM) and t ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/34783
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/34783
ND
34783
Εναλλακτικός τίτλος
The metalworking of the late bronze age in Epirus: the hoards and the tools
Συγγραφέας
Κλείτσας, Χρήστος (Πατρώνυμο: Νικηφόρος)
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Λώλος Ιωάννης
Φωτιάδης Μιχαήλ
Ανδρέου Στυλιανός
Πολυχρονάκου-Σγουρίτσα Παναγιώτα
Τουρναβίτου Ιφιγένεια
Πετρόχειλος Ιωάννης
Μπασιάκος Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΙστορία και Αρχαιολογία
Φυσικές ΕπιστήμεςΆλλες Φυσικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Ήπειρος; Ύστερη εποχή χαλκού; Προϊστορική μεταλλοτεχνία; Θησαυροί; Εργαλεία; Όπλα; Κατασκευαστική τεχνολογία; Χημικές-ισοτοπικές αναλύσεις χάλκινων αντικειμένων; Μεταλλογραφία
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
x, 368 σ., εικ., πιν., σχημ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)