Πρόταση δημιουργίας ανεξάρτητης αρχής ασφάλειας τροφίμων στην Κύπρο με βάση έρευνα πεδίου και συγκριτική μελέτη των συστημάτων ασφάλειας τροφίμων στην Ευρωπαϊκή Ένωση: νομοθετικό πλαίσιο, εμπειρίες και προκλήσεις

Περίληψη

H εργασία αρχικά προβαίνει σε μελέτη της βιβλιογραφίας των Εθνικών Συστημάτων Ασφαλείας των Τροφίμων (ΕΣΑΤ) των Κρατών-Μελών (ΚΜ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) καθώς και της ίδιας της ΕΕ σε κεντρικό επίπεδο. Οι κύριες οργανωτικές δομές των ΕΣΑΤ, τα νομικά πλαίσια, οι αρμοδιότητες, οι εμπειρίες και οι προκλήσεις σχετικά με ΕΣΑΤ, επίσης συζητούνται. Παράλληλα, καταπιάνεται με την εις βάθος μελέτη και ανάλυση του υφιστάμενου συστήματος ασφαλείας τροφίμων στη Κύπρο. Η συγκεκριμένη ερευνητική εργασία εστιάζεται στην διεξαγωγή έρευνας πεδίου στη Κύπρο με την χρησιμοποίηση πρωτότυπου ερωτηματολογίου προκειμένου να καταγραφούν οι απόψεις, οι ανάγκες και οι προσδοκίες όλων των ενδιαφερόμενων μερών στην τροφική αλυσίδα, όσον αφορά το σύστημα ασφαλείας τροφίμων. Η συλλογή δεδομένων έγινε με τη μέθοδο της τυχαίας στρωματοποιημένης δειγματοληψίας με τελικό δείγμα 868 συμπληρωμένων ερωτηματολογίων. Τον εξεταζόμενο πληθυσμό αποτέλεσαν όλοι μόνιμοι κάτοικοι Κύπρου αστικών περιοχών ηλικίας 18 ετών και ά ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This study in the beginning examines the national bibliography on National Food Safety Systems (NFSS) of the Member-States (MS) of the European Union (EU) and the EU itself on central level. The main organizational structures of the NFSS, their legal frameworks, their responsibilities, their experiences and challenges relating to NFSS are discussed. In parallel, analyses in depth the current food safety system in Cyprus . The particular researching effort was focused to conduct of an extensive research in Cyprus with the used of prototype questionnaire in order to charted the opinions, the needs and the expectations of all interested parties in the food chain, about the food safety system. The collection of data became with the method of random stratified sampling with final sample of 868 completed questionnaires. The examined population constituted all permanent residents of Cyprus living in urban regions and age over 18 years and the public food control authorities and food bus ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/44864
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/44864
ND
44864
Εναλλακτικός τίτλος
Α proposal for the creation of an independent authority for food safety in Cyprus, based on a field survey and a comparative study of food safety systems in the European Union: legal framework, experiences and challenges
Συγγραφέας
Χατζηγεωργίου, Ανδρέας (Πατρώνυμο: Λοΐζος)
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής
Εξεταστική επιτροπή
Γκίκας Αχιλλέας
Φιλαλήθης Αναστάσιος
Ψαρουλάκη Άννα
Θεοδώρου Μάμας
Κουτσουμανής Κωνσταντίνος
Τσατσάκης Αριστείδης
Χατζή Λήδα
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες ΥγείαςΕπιστήμες Υγείας
Λέξεις-κλειδιά
Εθνικά συστήματα ασφάλειας τροφίμων; Σύστημα ασφάλειας τροφίμων Κύπρου; Ασφάλεια τροφίμων; Αρμόδιες αρχές; Νομοθεσία τροφίμων; Αναδιοργάνωση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xxxiii, 279 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)