Επαυξημένη κατοίκηση: τεχνολογίες, αρχιτεκτονική και περιβάλλοντα κατοίκησης μεταξύ του τέλους του 20ου και των αρχών του 21ου αιώνα

Περίληψη

Οι ψηφιακές τεχνολογίες και δίκτυα άρχισαν να ενσωματώνονται στον ιστό της καθημερινής ζωής, κυρίως από τη δεκαετία του '80. Στα τέλη του 20ού αιώνα και στις αρχές του 21ου αιώνα βιώσαμε τα πρώτα στάδια της εξοικείωσής μας με τις ψηφιακές τεχνολογίες. Μεταβλήθηκαν οι τρόποι και η αντίληψη μας για την έννοια της κατοίκησης, ώστε να είναι συμβατή με τον ψηφιακά ενισχυμένο κόσμο. Παράλληλα, σημαντικές τεχνολογικές καινοτομίες έχουν αλλάξει την υπόσταση και τη λειτουργικότητα του νοικοκυριού, προκαλώντας εξίσου σημαντικές ψυχολογικές και κοινωνικές προσαρμογές. Ο αρχιτεκτονικός πειραματισμός για το την ιδανική μελλοντική κατοικία, από τα τέλη της δεκαετίας του 1960, ανταποκρίνεται στο επερχόμενο κύμα τεχνολογικών αλλαγών με προσαρμογές στην τυπολογία της κατοικίας και την αύξηση της αισθητικής του οικιακού χώρου.Η παρούσα διατριβή κατασκευάζει ένα ιστορικό και εννοιολογικό πλαίσιο το οποίο επιτρέπει να εξεταστούν οι κοινωνικοί, αλλά κυρίως τεχνολογικοί και αρχιτεκτονικοί μετασχηματισμοί πο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Digital technologies and networks begun integrating into the fabric of everyday life, mainly, since the 1980s. Throughout the late 20th century and the beginning of the 21st, we experienced the first stages of the process of domestication of digital technologies. It transformed our ways to inhabit and changed our perception of home, so that we "fit" in a digitally augmented world. In the meantime, significant technological innovations have altered the constitution and the operability of the household, triggering equally significant psychological and social adaptations. Architectural experimentation for the ideal house, since the late 1960s has been responding to the upcoming wave of technological changes with adaptations in the typology of the domicile and the augmentation of domestic aesthetics.The thesis constructs a historical and conceptual framework with which to consider and reflect on the social, but mainly technological and architectural transformations that have occurred, duri ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/44827
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/44827
ND
44827
Εναλλακτικός τίτλος
The augmented home: technologies, architecture and domestic environments between the late 20th and the early 21st century
Συγγραφέας
Γρίβας, Κωνσταντίνος του Αριστείδης
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ). Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών
Εξεταστική επιτροπή
Ζερεφός Στυλιανός
Μαυρομμάτη Ειρήνη
Χαρίτος Δημήτριος
Μωραΐτης Κωνσταντίνος
Μπουρδάκης Βασίλειος
Κωνσταντόπουλος Ηλίας
Μάντζου Πολυξένη
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΆλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Αρχιτεκτονική; Ψηφιακές τεχνολογίες; Περιβάλλοντα κατοίκησης; Ψηφιακός πολιτισμός
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
692 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)