Ο θεσμός του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: θεωρητική ανάλυση και εμπειρική διερεύνηση

Περίληψη

Στην παρούσα μελέτη διερευνήσαμε το θεσμό του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και το ρόλο που διαδραματίζει στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Στόχος της έρευνας είναι να αναδειχθούν τα χαρακτηριστικά και τα προσόντα που πρέπει να διαθέτει ένας Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης, προκειμένου να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στο έργο που του ανατίθεται από την Πολιτεία. Επιπρόσθετοι στόχοι της έρευνάς μας υπήρξαν οι λόγοι διεκδίκησης της συγκεκριμένης θέσης, τα ιδιαίτερα προσόντα και χαρακτηριστικά που απαιτείται να διαθέτει ένας υποψήφιος, οι παράμετροι που συμβάλουν στην επιλογή κάποιου/ας εκπαιδευτικού στη θέση αυτή, καθώς και η συχνότητα και η αποτελεσματικότητα των συναντήσεων των υπολοίπων στελεχών Εκπαίδευσης με τον Περιφερειακό Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Για την επίτευξη των στόχων της παρούσας έρευνας, αποφασίστηκε να επιλεγεί η μέθοδος της επισκόπησης πεδίου και να χρησιμοποιηθεί ως ερευνητικό εργαλείο το ερωτηματ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The present study explored the institution on the Regional Director of Primary and Secondary Education and the role s/he plays in the Greek education system. The aim of the study was to highlight the attributes and qualifications a Regional Director of Education need have in order to effectively carry out the responsibilities assigned to the post-holder by the State. In addition, the study aimed at identifying the reasons for seeking the said post, the specific credentials and attributes required of candidates, the parameters contributing to the selection of an educator for the said post, as well as the frequency and efficacy of the meetings between educational executives and the Regional Director of Primary and Secondary Education. For the purposes of the present study, an overview of the relevant field was decided upon, as well as the use of a questionnaire as the research tool ideal for field research. The sample of the study comprised of 341 executives of Primary and Secondary Educ ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/44811
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/44811
ND
44811
Συγγραφέας
Μελισσόπουλος, Σάββας (Πατρώνυμο: Παύλος)
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Στραβάκου Πελαγία
Γιαγκουνίδης Παναγιώτης
Κουγιουρούκη Μαρίνα
Καραφύλλης Αθανάσιος
Ρεκαλίδου Γαλήνη
Δημάση Μαρία
Κεδράκα Αικατερίνη
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Εκπαίδευση; Εκπαιδευτικό σύστημα; Περιφερειακός διευθυντής περιφερειακός διευθυντής πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσηςρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης; Στελέχη εκπαίδευσης; Περιφερειακός διευθυντής περιφερειακός διευθυντής; Διαδικασίες επιλογής στελεχών εκπαίδευσης
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
332 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)