Φαινομενολογική ανάλυση μοντέλων σωματιδιακής σκοτεινής ύλης

Περίληψη

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζουμε τρία μοντέλα που προβλέπουν ένα σωματίδιο σκοτεινής ύλης. Σε κάθε μοντέλο, μελετάμε τις φαινομενολογικές επιπτώσεις του σωματιδίου σκοτεινής ύλης.Το πρώτο μοντέλο που μελετάμε είναι επέκταση του Καθιερωμένου Προτύπου που αποτελείται από έναν φερμιονικό σκοτεινό τομέα, ο οποίος αποτελείται από δυο Weyl doublets με αντίθετο υπερφορτίο και ένα Majorana triplet. Υπό την υπόθεση μιας συμμετρίας Z_2, αυτά τα σωματίδια αλληλεπιδρούν πάντα ανά ζεύγη, επομένως το ελαφρύτερο ουδέτερο σωματίδιο είναι υποψήφιο σωματίδιο σκοτεινής ύλης. Δείχνουμε ότι οι όροι Yukawa αυτού του σκοτεινού τομέα είναι συμμετρικοί κάτω από μία συμμετρία που είναι υπεύθυνη για την καταστολή της αλληλεπίδρασης νουκλεονίων-σκοτεινής ύλης, δεδομένου ότι οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ του σωματιδίου σκοτεινής ύλης και του Higgs καθώς και του Z δεν υπάρχουν σε πρώτη προσέγγιση. Εστιάζοντας σε αυτό το συμμετρικό όριο, το ελαφρύτερο ουδέτερο φερμιόνιο αυτού του σκοτεινού τομέα μπορεί να εξηγήσει ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

In this thesis, we present three models predicting a dark matter particle. In each model, focusing on the most natural cases, we study the phenomenological implications of the DM particle. The first model we study is an extension of the SM that consists of a fermionic dark sector. his dark sector is composed of two Weyl iso-doublets with opposite hypercharge and a Majorana iso-triplet. Under the assumption of a Z_2 symmetry, these particles always interact in pairs, therefore the lightest neutral particle is a DM candidate. We show that the Yukawa terms of this dark sector are symmetric under a custodial symmetry, which is responsible for the suppression of the DM-nucleon cross section, since the tree-level interactions between the DM particle and the Higgs as well as the Z-boson vanish. Focusing on this symmetric limit, the lightest neutral fermion of this dark sector can naturally explain the observed DM density, with a mass at the electroweak scale. Furthermore, we show that ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/44588
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/44588
ND
44588
Εναλλακτικός τίτλος
Phenomenological analysis of particle dark matter models
Συγγραφέας
Καραμήτρος, Δημήτριος (Πατρώνυμο: Αντώνιος)
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Φυσικής
Εξεταστική επιτροπή
Δέδες Αθανάσιος
Ταμβάκης Κυριάκος
Περιβολαρόπουλος Λέανδρος
Λεοντάρης Γεώργιος
Ρίζος Ιωάννης
Βέργαδος Ιωάννης
Σπανός Βασίλειος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές ΕπιστήμεςΦυσική
Λέξεις-κλειδιά
Θεωρητική φυσική; Φυσική στοιχειωδών σωματιδίων; Φαινομενολογία; Σκοτεινή ύλη
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
163 σ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.