Χαοτικά δυναμικά συστήματα: συμβολή στη μελέτη απο-χαοτικοποίησης δυναμικών συστημάτων και επαύξησης της γενικευμένης κανονικής μορφής Lorenz

Περίληψη

Τα χαοτικά δυναμικά συστήματα αποτελούν πεδίο εντατικής έρευνας πολλών επιστημονικών γνωστικών περιοχών. Μόνο τις τελευταίες δεκαετίες κατέστη δυνατή η ενοποίηση των τεχνικών, των θεωρητικών και πρακτικών μεθόδων (σε επίπεδο λήψης πειραματικών δεδομένων και προγραμματισμού) ώστε φαινομενικά ασύνδετα μεταξύ τους πεδία να βρουν κοινούς τόπους συνεννόησης και να γεννηθεί η Επιστήμη του Χάους. Αντικείμενο της παρούσας Διατριβής είναι η μελέτη ορισμένων κλάσεων δυναμικών συστημάτων και η καταγραφή των χαρακτηριστικών τους ακολουθώντας κατ’ αρχήν την τυποποιημένη πορεία μελέτης τους αλλά επισημαίνοντας τα ιδιαίτερα (και μοναδικά) χαρακτηριστικά τους όπου αυτά εντοπίζονται. Παρουσιάζεται μια νέα μέθοδος χαρακτηρισμού της ποιοτικής συμπεριφοράς συστημάτων που μοντελοποιούνται ως απεικονίσεις (mappings) και μια νέα ευρύτερη κλάση τρισδιάστατων δυναμικών συστημάτων - μοντέλα συστημάτων συνήθων διαφορικών εξισώσεων τα οποία ενσωματώνουν κυβικές και ανώτερης τάξης μη γραμμικότητες.

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Chaotic dynamical systems comprise an actively developed research field spanning quite a number of different scientific disciplines. It is only in the last few decades that we perceive a unification of techniques theoretical and experimental treatments (regarding data acquisition numerical computations and algorithms programming) resulting in sometimes spectacular amalgamations of hitherto seemingly disjoint areas of research effectively giving birth to what we call today Chaos Theory. The subject of this Dissertation is to provide insight into the study of certain classes of dynamical systems to state some of their characteristic properties following in principle standard methodology focusing on the particular properties that those systems possess. We present a new method of characterization of the qualitative behavior of systems modeled as discrete mappings and a new broader class of three dimensional continuous time dynamical systems modeled as systems of ordinary differential equat ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/24496
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/24496
ND
24496
Εναλλακτικός τίτλος
Chaotic dynamical systems: on de-chaotification of dynamical systems and on augmenting the generalized Lorenz normal form
Συγγραφέας
Κότσιαλος, Ευθύμιος (Πατρώνυμο: Δημήτριος)
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών. Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής
Εξεταστική επιτροπή
Στρατζέμη Μαρία - Αικατερίνη
Ρουμελιώτης Μάνος
Ευαγγελίδης Γεώργιος
Παπαρρίζος Κωνσταντίνος
Στεφανίδης Γεώργιος
Ζατράνης Αχιλλέας
Βογιατζής Γεώργιος
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Επιστήμη Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική
Λέξεις-κλειδιά
Δυναμικά συστήματα; Χάος; Απεικονίσεις; Διαφορικές εξισώσεις; Απο-χαοτικοποίηση; Χαοτικοί ελκυστές; Αριθμητική ολοκλήρωση; Σειρές Taylor
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
135 σ., εικ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)