Ποιοτική διερεύνηση της εμπειρίας φοιτητών μουσικής σε ομάδα μουσικοθεραπείας

Περίληψη

Η παρούσα διατριβή επιχειρεί να εξετάσει την εμπειρία της συμμετοχής φοιτητών μουσικής σε βραχεία, κλειστή ομάδα μουσικοθεραπείας. Για τη διαδικασία παραγωγής των δεδομένων, η ερευνήτρια συντόνισε δέκα συνεδρίες για τρεις μήνες στις οποίες συμμετείχαν έξι άτομα. Κατά την εξέλιξη της έρευνας σχηματοποιήθηκαν τρία επιμέρους ερευνητικά ερωτήματα: Το πρώτο αφορούσε τη διερεύνηση της συνολικής εμπειρίας των φοιτητών στην ομάδα μουσικοθεραπείας. Το δεύτερο ερώτημα επικεντρώθηκε στον τρόπο με τον οποίο οι συμμετέχοντες βίωσαν και νοηματοδότησαν το ρόλο της μουσικής στην ομάδα και το τρίτο εστίασε στη διερεύνηση της εμπειρίας τους έτσι όπως αυτή αναδύθηκε στους ελεύθερους ομαδικούς αυτοσχεδιασμούς. Όσον αφορά τη διερεύνηση των πρώτων δύο ερωτημάτων, επιλέχθηκε η διεξαγωγή από την ερευνήτρια ατομικών ημι-δομημένων συνεντεύξεων στα μέλη της ομάδας μετά την ολοκλήρωσή της. Η επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων των συνεντεύξεων πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της ερμηνευτικής φαινομενολογικής ανάλ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of the present research is to examine the experience of university music students in a closed, short-term music therapy group. In order to collect the data for this study, the researcher conducted ten music therapy sessions with six university music students. Τhe main research question is divided into the following sub-questions: a) How did the participants experience the music therapy group? b) How did the participants experience the role of music in the sessions? c) What do music improvisations reveal about the participants’ experience? For the exploration of the first and second sub-questions, the researcher conducted individual in-depth interviews with the participants, after the completion of the intervention. The use of Interpretative Phenomenological Analysis (Smith, 2009) was chosen for the analysis of the data gathered from the interviews.The analysis resulted in seven superordinate themes and sixteen subordinate themes. The participants referred amongst others to the ...
περισσότερα
Η διατριβή είναι δεσμευμένη από τον συγγραφέα  (μέχρι και: 2/2022)
Το πλήρες κείμενο της διατριβής είναι διαθέσιμο σε έντυπη μορφή από τη Βιβλιοθήκη Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΕΚΤ
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/44419
ND
44419
Εναλλακτικός τίτλος
The experience of group music therapy for music students: a qualitative research study
Συγγραφέας
Αδαμοπούλου, Χριστιάνα Φώτιος
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Εξεταστική επιτροπή
Καλδή Μιράντα
Ίσαρη Φιλία
Ετμεκτσόγλου Ιωάννα
Μνιέστρης Ανδρέας
Αναγνωστοπούλου Χριστιάνα
Διονυσίου Ζωή
Φυτίκα Αθηνά
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Τέχνες
Άλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Μουσικοθεραπεία; Ομαδική μουσικοθεραπεία; Ερμηνευτική φαινομενολογική ανάλυση; Φοιτητές
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
284 σ., πιν.