Αξιολόγηση προγραμμάτων ανοικτής εκπαίδευσης και προτάσεις για το σχεδιασμό τους

Περίληψη

Τα προγράμματα ανοικτής μάθησης μέσω διαδικτύου τα τελευταία χρόνια έχουν μία εκρηκτική ανάπτυξη. Η αρχή έγινε με τους Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους και πλέον τα Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα (MOOC) απαριθμούν χιλιάδες τίτλους μαθημάτων και εκατομμύρια μαθητές σε όλο τον κόσμο. Στην παρούσα εργασία γίνεται αξιολόγηση των προγραμμάτων MOOC, η αξιολόγηση αφορά δύο βασικούς γνωστικούς παράγοντες, ως προς τα κίνητρα και τα εμπόδια σε όλη τη διαδικασία της εμπλοκής των μαθητευομένων. Η αξιολόγηση γίνεται σε βάθος των δύο γνωστικών παραγόντων και με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. Η ανάλυση των ευρημάτων ανέδειξε τα πιο σημαντικά κίνητρα και εμπόδια των μαθητευομένων. Η μαθηματική και στατιστική επεξεργασία των δεδομένων έδωσε τον Τελικό Δείκτη Πρόθεσης που συσχετίζεται με την πρόθεση του μαθητή να ολοκληρώσει ή όχι τα μαθήματα. Τέλος, προτείνονται δομικές αλλαγές στη σχεδίαση των προγραμμάτων ανοικτής μάθησης ώστε να μεγιστοποιείται η εμπλοκή με τα μαθήματα σε όλη τη διαδικασία της μάθη ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Internet-based open distance learning programs in recent years have been booming. The beginning was with the Open Educational Resources (OER), and now Massive Open Online Courses (MOOC) enumerates thousands of course titles and millions of students all over the world. In this thesis, MOOC programs are evaluated in two key cognitive areas, as to the motives and barriers in the process of apprentice engagement. The assessment is made in depth of the two cognitive domains and based on specific criteria. Analysis of the findings has highlighted the most important motives and barriers of learners. Mathematical and statistical data processing gave us the Final Intent Index which is associated with the learner's intent to complete or not the courses. Finally, structural changes are proposed in the design of open learning programs to maximize engagement with the courses throughout the process of learning.

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/44298
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/44298
ND
44298
Εναλλακτικός τίτλος
Evaluation of open education programs and proposals for their design
Συγγραφέας
Βαβούρας, Θεόδωρος (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Υψηλάντης Γεώργιος
Χριστοδούλου Αναστασία - Χαρίκλεια
Κωστούλη Τριανταφυλλιά
Κιγιτσιόγλου-Βλάχου Αικατερίνη
Λεονταρίδη Ελένη
Γρίβα Ελένη
Rodriguez - Lifante Alberto
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση; Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα; Συστήματα διαχείρισης μαθημάτων; Κίνητρα και εμπόδια στην εκπαίδευση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
450 σ., εικ., πιν., χαρτ., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)