Η επίδραση των κινδύνων της κλιματικής αλλαγής, των στρατηγικών αντιμετώπισής της και της λογιστικής διοξειδίου του άνθρακα στη χρηματοοικονομική απόδοση των επιχειρήσεων

Περίληψη

Στόχος:Η παρούσα διατριβή εξετάζει τις διάφορες πρακτικές διαχείρισης της κλιματική αλλαγής που υιοθετούνται από τις επιχειρήσεις καθώς και το πώς αυτές οι πρακτικές επηρεάζουν την χρηματοοικονομική απόδοσή τους. Συγκεκριμένα, εξετάζουμε τρεις διαστάσεις της διαχείρισης της κλιματικής αλλαγής: της Στρατηγικής, της Διαχείρισης Κινδύνων και της Λογιστικής των Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα. Αναπτύξαμε οκτώ δείκτες για τη μέτρηση του επιπέδου ενσωμάτωσης πρακτικών διαχείρισης της κλιματικής αλλαγής:1.Στρατηγικές Αντιμετώπισης Κλιματικής Αλλαγής a.Στρατηγικές Αντιμετώπισης Κλιματικής Αλλαγής σε Οργανωσιακό Επίπεδο b.Στρατηγικές Ανάπτυξης Τεχνολογιών Μείωσης Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα.c.Στρατηγικές Αντιστάθμισης Διοξειδίου του Άνθρακα.2.Διαχείριση Κινδύνων Κλιματικής Αλλαγής a.Διαχείριση Νομοθετικών Κινδύνωνb.Διαχείριση Κινδύνων Φήμηςc.Διαχείρισης Φυσικών Κινδύνων 3.Λογιστική του Διοξειδίου του Άνθρακα a.Βασικές πρακτικές Λογιστικής Καταγραφής και Αναφοράς Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of this study is to examine the various climate change management practicesadopted by firms and how these practices affect their financial performance. Weexamine three dimensions of climate change management: Strategy, Risk Managementand Carbon Accounting and Reporting. We demonstrate that devoting corporateresources in the implementation of climate change strategies, in the identification,assessment and management of climate change risks and in the accurate and preciseaccounting and reporting of carbon emissions enhances the financial performance offirms. Furthermore we detect a positive relationship between carbon emissionsreductions and increased financial performance. Finally we show that the aboverelationships between corporate climate change practices, carbon reductions andfinancial performance have the tendency to become stronger throughout the years. Inorder to prove the validity of our claims, we develop specific climate change corporateindexes that measure the level o ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/44290
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/44290
ND
44290
Εναλλακτικός τίτλος
Relationship between climate change strategy, risk management, carbon accounting and corporate financial performance
Συγγραφέας
Αναγνωστοπούλου, Ευγενία (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2016
Ίδρυμα
Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων. Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Εξεταστική επιτροπή
Ελευθεριάδης Ιορδάνης
Σουμπενιώτης Δημήτριος
Καραγιώργος Θεοφάνης
Δρογαλάς Γεώργιος
Ταμπακούδης Ιωάννης
Κιόχος Απόστολος
Λιβάνης Ευστράτιος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Οικονομικά και Επιχειρήσεις
Άλλες Κοινωνικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Στρατηγική διοίκηση; Διαχείριση κινδύνων; Λογιστική; Κλιματική αλλαγή; Χρηματοοικονομική
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
216 σ., εικ., πιν., σχημ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)