Παράγοντες που ελέγχουν την κινητικότητα και τη βιοδιαθεσιμότητα του χρωμίου και άλλων μετάλλων στο περιβάλλον Ni-λατεριτών

Περίληψη

Αντικείμενο της παρούσας διατριβής είναι η εκτίμηση του βαθμού ρύπανσης από Crολικό και Cr(VI), Ni, Mn, Fe και Zn και άλλα στοιχεία στο έδαφος σε φυτά και τον υδροφόρο ορίζοντα στην ευρύτερη περιοχή της κεντρικής Ευβοίας και της Έδεσσας, ο προσδιορισμός του βιο-διαθέσιμου και βιο-συσσωρεύσιμου ποσοστού και ο καθορισμός των παραγόντων που ελέγχουν την βιοδιαθεσιμότητα. Προσδιορίστηκαν τα μέταλλα Crολικό και Cr(VI, Ni, Mn, Fe και Zn σε 104 δείγματα εδάφους και σε 106 αντίστοιχα φυτά (χωριστά ρίζα και υπέργειο τμήμα – βλαστός, φύλλα και καρπός. Οι περιεκτικότητες των στοιχείων Cr, Ni, Mn, Fe και Zn στο 95% των δειγμάτων εδάφους χαρακτηρίζονται από ρυπασμένα έως ασυνήθιστα πολύ ρυπασμένα στα μέταλλα αυτά, σύμφωνα με τις διατάξεις της Αγγλικής νομοθεσίας. Οι πολύ καλές θετικές συσχετίσεις μεταξύ των στοιχείων Cr, Ni, Fe, Co υποδηλώνουν σύνδεση του μεγάλου βαθμού ρύπανσης και στις δυο περιοχές ενδιαφέροντος με φυσικά αίτια (φυσική μέταλλο ρύπανση). Οι βιοδιαθέσιμες περιεκτικότητες των μετάλλ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The purpose of the present study is the assessment of the extent and intensity of the contamination by Cr(total), Cr (VI), Ni, Μη, Fe, Zn and other elements in soil plants and groundwater throughout central Evia and the Edessa area, the determination of the bio-availability and bio-accumulation factors and their controlling factors. The metals Cr(total), Cr (VI), Ni, Μη, Fe and Zn were determined in 104 soil samples and the corresponding plants (separately roots, shoots, stems, leaves and fruits). The Cr, Ni, Μη, Fe and Zn contents for the 95% of the soil samples are characterized as unusually to strongly contaminated, according to the current English legislation. Very good positive correlations between pairs of elements Cr-Ni, Cr-Fe, Ni-Fe, Cr-Co, Ni-Co and Fe-Co suggest connection of contamination with natural processes (Ni-laterite and ophiolitic rocks). The bioavailability of the metals Cr, Ni, Μη, Fe and Zn extracted by EDTA and IM HNO₃ expressed as the ratio of the metal content ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/26237
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/26237
ND
26237
Εναλλακτικός τίτλος
Controlling factors of mobility and bioavailability of chromium and other metals in the environment of Ni-laterite
Συγγραφέας
Μεγρέμη, Ιφιγένεια (Πατρώνυμο: Ανδρέας)
Ημερομηνία
2010
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Θετικών Επιστημών. Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος. Τομέας Οικονομικής Γεωλογίας και Γεωχημείας
Εξεταστική επιτροπή
Οικονόμου Μαρία
Κελεπερτζής Ακίνδυνος
Σταματάκης Μιχαήλ
Μητρόπουλος Παναγιώτης
Σκαρπέλης Νικόλαος
Αργυράκη Αριάδνη
Μήτσης Ιωάννης
Επιστημονικό πεδίο
Φυσικές Επιστήμες
Γεωεπιστήμες και Επιστήμες Περιβάλλοντος
Λέξεις-κλειδιά
Εξασθενές χρώμιο; Βιοδιαθεσιμότητα αζωτούχων ουσιών & αμινοξέων; Βιοσυσσώρευση; Νερά; Εδάφη; Φυτά; Ελλάδα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
εικ., πιν., σχημ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)