Διαδικτυακά και άλλα ψηφιακά εργαλεία στη διδασκαλία της τεχνολογίας

Περίληψη

Η διάρθρωση της διατριβής και το περιεχόμενο των Κεφαλαίων συνοψίζονται παρακάτω: Κεφάλαιο 0: Δίνεται μία συνοπτική περιγραφή του σημείου εκκίνησης της παρούσης διατριβής. Παρουσιάζεται το ιστορικό αλλά και το τωρινό πλαίσιο της Εκπαίδευσης μέσα από τα κύματα των τεχνολογικών επαναστάσεων. Κεφάλαιο 1: Παρουσιάζεται μία συνοπτική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας αναφορικά με τη χρήση των τεχνολογικών εργαλείων στην Εκπαίδευση. Παρατίθεται ο χάρτης διαδρομής όσον αφορά τη χρήση των εργαλείων αυτών. Κεφάλαιο 2: Παρουσιάζεται μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας στο θέμα των μαθησιακών στυλ (μαθήτυποι). Καταγράφονται τα σημαντικότερα μοντέλα, οι οπτικές, οι προσεγγίσεις και η κριτική πάνω στο θέμα. Προκρίνεται η χρήση του μοντέλου του Χημικού Μηχανικού Richard Felder στην πραγματοποιηθείσα έρευνα. Ακολουθεί ανάλυση και σύγκριση των ευρημάτων της έρευνας μας στο ΕΜΠ με αντίστοιχες έρευνες ξένων Ιδρυμάτων. Καταγράφεται ο κριτικός αναστοχασμός της χρήσης των μαθησιακών στυλ, στην προσπάθεια μιας μαθη ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The structure of the thesis and the content of each individual chapter are summarized below: Chapter 0: The starting point as well as, the issues and research questions which lead to the idea of carrying out the specific thesis are presented in this chapter. Furthermore, the issues which will be dealt in the thesis are placed in the context of the relevant state of the art literature. Chapter 1: A literature review concerning the use of technology tools in Education ispresented. The route map is used with regard to the use of these tools.Chapter 2: A review of the bibliography on the subject of learning styles is presented. The most important models, perspectives, approaches and criticism of the subject are recorded. The use of Richard Felder's model is preferred to our research. The analysis and comparison of the findings of our research in the National Technical University of Athens with the corresponding research of foreign foundations follows. The critical reflection of the use of ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/43134
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/43134
ND
43134
Εναλλακτικός τίτλος
Web 2.0 and other digital tools in technology teaching
Συγγραφέας
Κουράκος, Νικόλαος (Πατρώνυμο: Στέφανος)
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ). Σχολή Χημικών Μηχανικών. Τομέας Σύνθεσης και Ανάπτυξης Βιομηχανικών Διαδικασιών. Εργαστήριο Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Κούκιος Εμμανουήλ
Χατζηαβραμίδης Δημήτριος
Μανωλάκος Δημήτριος
Βλυσίδης Απόστολος
Δέτση Αναστασία
Παυλάτου Ευαγγελία
Χριστοφόρου Ευάγγελος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Διαδικτυακά εκπαιδευτικά εργαλεία; Ψηφιακά εκπαιδευτικά εργαλεία; Μαθησιακά στυλ; Γνωσιακοί χάρτες; Ψηφιακή επιμέλεια περιεχομένου
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
182 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)