Αναζητώντας τη θέση μας στη ζωή: διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της ανώτερης δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και της κοινωνικής συνοχής σε περίοδο οικονομικής κρίσης: οι περιπτώσεις της Ελλάδας και της Αγγλίας

Περίληψη

Η παρούσα μελέτη διερευνά τη σχέση μεταξύ της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και της κοινωνικής συνοχής σε περίοδο οικονομικής κρίσης. Η Ελλάδα και η Αγγλία οριοθετούν το ειδικό πλαίσιο της έρευνας. Στη μελέτη εγείρονται δύο ερευνητικά ερωτήματα για την εξέταση του τρόπου με τον οποίο η επαγγελματική εκπαίδευση προβλέπεται να στηρίξει τους μαθητές της στην αναζήτηση της θέσης τους στη ζωή. Το πρώτο ερώτημα αφορά στην ένταξη αυτών στην αγορά εργασίας (ως πτυχή της οικονομίας), και το δεύτερο στην ένταξή τους στην κοινωνία (που διαφοροποιείται από την αγορά εργασίας), με τη συγκριτική προσέγγιση να εμπεριέχεται σε κάθε ερώτημα. Τα ερευνητικά ερωτήματα προσεγγίζονται υπό το πρίσμα των εννοιών του ανθρώπινου κεφαλαίου και του κοινωνικού κεφαλαίου. Πρόκειται για επαγωγική μελέτη απόψεων για την επαγγελματική εκπαίδευση, όπως αποτυπώνονται σε επιλεγμένα κείμενα εκπαιδευτικής πολιτικής και σε συνεντεύξεις με τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς. Η πρώτη πηγή δεδομένων περιλαμβάνει έξι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This study explores the relation between upper secondary vocational education and social cohesion in times of economic crisis. Greece and England frame the specific context of research. I have set two research questions to investigate how vocational education is envisaged to support vocational students to find their place in life. The first concerns their inclusion in the labour market (as an aspect of the economy), and the second their inclusion in society (as distinct from the labour market), with the comparative element embodied in each question. I am using the concepts of human capital and social capital as analytical lenses to address the research questions. This is an inductive study of perceptions of vocational education, as articulated in selected education policy documents and interviews with participant teachers. The first source of evidence includes six (sets of) state education policy documents produced over the period of 2003-2013, and the second semi-structured interviews ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/43077
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/43077
ND
43077
Εναλλακτικός τίτλος
Finding one’s place in life: exploring the relation between upper secondary vocational education and social cohesion in times of economic crisis: the cases of Greece and England
Συγγραφέας
Κατσικοπούλου, Ιωάννα του Ιάσων-Βασίλειος
Ημερομηνία
2016
Ίδρυμα
University of York. Faculty of Social Sciences. Department of Education
Εξεταστική επιτροπή
Higham Jeremy
Klassen Robert
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Κοινωνιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Επαγγελματική εκπαίδευση; Διά βίου και Συνεχιζόμενη εκπαίδευση; Κοινωνική συνοχή; Παγκόσμια οικονομική κρίση; Ευρωπαϊκή εκπαιδευτική και κοινωνική πολιτική; Ανθρώπινο κεφάλαιο; Κοινωνικό κεφάλαιο; Απασχόληση; Εργασία; Συγκριτική εκπαίδευση (Ελλάδα και Αγγλία)
Χώρα
Ηνωμένο Βασίλειο
Γλώσσα
Αγγλικά
Άλλα στοιχεία
268 σ., πιν., χαρτ., σχημ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)