Ποιότητα ζωής ασθενών με μη αντιρροπούμενη κίρρωση που υποβάλλονται σε εκκενωτική παρακέντηση

Περίληψη

Εισαγωγή: Ο σκοπός στην αντιμετώπιση των ασθενών με μη αντιροπούμενη κίρρωση που υποβάλλονται σε εκκενωτική παρακέντηση είναι η ανακούφιση από τα συμπτώματα, η βελτίωση της πρόγνωσης, η μεγιστοποίηση της λειτουργικής ικανότητας του ατόμου στην καθημερινή του ζωή και γενικά η επίτευξη καλής ποιότητας ζωής εντός των περιορισμών που επιβάλει η κατάσταση υγείας της πορείας της νόσου.Σκοπός: Σκοπός της παρούσης μελέτης είναι η αξιολόγηση της ποιότητας ζωής των ασθενών με μη αντιρροπούμενη κίρρωση που υποβάλλονται σε εκκενωτική παρακέντηση.Μεθοδολογία: Στην παρούσα μελέτη συγκεντρώθηκαν δεδομένα από 60 ασθενείς της Β΄Πανεπιστημιακής Παθολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου της Αθήνας<<Ιπποκράτειο>>.Τα στοιχεία συλλέχθηκαν με την συμπλήρωση της κλίμακας ShortForm36.Για την ανάλυση των στοιχείων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο SPPS 13 και η στατιστική δοκιμασία t-test και Anova.Αποτελέσματα: Από τους ασθενείς που συμμετέχουν στην μελέτη το 64,41% είναι άνδρες και το 35,59% γυναίκες. Η ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Introduction: Serial large volume paracentesis is the most common treatment option forrefractory ascites in patients with decompensated cirrhosis. This treatment aims to relievesymptoms and maximize the functionality of the individual’s everyday life, and to generallyimprove patient’s QoL to any extent, considering the limits imposed by the course of thediseases and patients’ health status.Purpose: The basis of this study is to assess the QoL of patients with decompensatedcirrhosis undergoing serial large volume paracentesis.Material and Method: A cohort of 60 patients attending the 2nd Department of Medicine,Medical School of Athens, Hippokration Hospital was recruited. The data were collected withthe help of a two-part anonymous self-reported questionnaire consisting of a sheet containingclinical and demographic information and the SF-36 scale. Mean and standard deviation forcontinuous data and frequencies, and percentages for categorical data were calculated. Nonparametrictests such ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/42981
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/42981
ND
42981
Εναλλακτικός τίτλος
Quality of life of patients with decompensated cirrhosis who undergoing serial large volume paracentesis
Συγγραφέας
Κοντού, Βασιλική του Νικόλαος
Ημερομηνία
2018
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Παθολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Κοσκίνας Ιωάννης
Μανωλακόπουλος Σπήλιος
Παπαθεοδωρίδης Γεώργιος
Βλαχογιαννάκος Ιωάννης
Καραμανώλης Γεώργιος
Ντόϊτς Μέλανι-Μαρία
Γιαννούλη Σταυρούλα
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας
Κλινική Ιατρική
Λέξεις-κλειδιά
Ποιότητα ζωής; Μη αντιρροπούμενη κίρρωση; εκκενωτική παρακέντηση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
96 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)