Η συμβολή των διαγωνισμών (εθνικών και διεθνών) στα Μαθηματικά, στην ανίχνευση των χαρισματικών μαθητών στα Μαθηματικά, στην εξέλιξή τους ως νέων επιστημόνων και στη διαμόρφωση του περιεχομένου των Μαθηματικών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Περίληψη

Στην αρχή της διατριβής αναπτύσονται σημαντικές έννοιες που λειτουργούν καταλυτικά και επηρεάζουν έμμεσα στην ενασχόληση των μαθητών με τους μαθηματικούς διαγωνισμούς. Περιγράφονται και αναλύονται οι έννοιες, παιδεία , ολυμπιακό πνεύμα, αγώνας, διαγωνισμός, χαρισματικότητα, ταλέντο, αγωγή, κίνητρα και επηρεασμός.Στη συνέχεια γίνεται λεπτομερέστερη αναφορά και ανάλυση στους μαθηματικούς διαγωνισμούς. Αναφέρουμε τη γέννηση και την εξέλιξη των μαθηματικών διαγωνισμών χωρίζοντάς τους σε δύο μεγάλες κατηγορίες (Ελληνικούς και Διεθνείς). Αναφέρουμε επίσης θέματα των διαγωνισμών για καλύτερη εκτίμηση του θεματικού προσανατολισμού και του βαθμού δυσκολίας τους.Η ανίχνευση των χαρακτηριστικών, μαθητών που συμμετέχουν σε μαθηματικές ολυμπιάδες, γίνεται μέσα από έρευνα σε 429 μαθητές που συμμετείχαν στην 45η Διεθνή Μαθηματική Ολυμπιάδα (Αθήνα 2004) και προέρχονταν από 100 περίπου χώρες.Ακολουθεί δεύτερη έρευνα (45η Εθνική Μαθηματική Ολυμπιάδα “Ο Αρχιμήδης”, με σκοπό τη μελέτη της συμβολής των δι ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

At the beginning of the article there are developed important concepts that function catalytically and indirectly influence the students' engagement with mathematical competitions. Describe and analyze concepts, education, Olympic spirit, struggle, contest, charisma, talent, education, motivation and influence.Then, more detailed reference and analysis is made to mathematical contests. We mention the birth and evolution of mathematical contests by dividing them into two major categories (Greek and International). We also mention issues of competitions for better assessment of the thematic orientation and their degree of difficulty.The detection of the characteristics of pupils participating in mathematical Olympiads is done through a survey of 429 students who participated in the 45th International Mathematical Olympiad (Athens 2004) and came from around 100 countries.A second research follows (45th National Mathematical Olympiad "Archimedes", aiming at studying the contribution of com ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/42734
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/42734
ND
42734
Εναλλακτικός τίτλος
Τhe contribution of Mathematics competitions (national and international) to the detection of charismatic students in Mathematics, to their development as new scientists and to the formation of the Mathematics’ content in secondary education
Συγγραφέας
Τυρλής, Ιωάννης (Πατρώνυμο: Δημήτριος)
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Αγωγής. Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης. Τομέας Μαθηματικών και Πληροφορικής
Εξεταστική επιτροπή
Δημάκος Γεώργιος
Μπόλης Θεόδωρος
Εξαρχάκος Θεόδωρος
Βουδούρη Αγγελική
Μπαμπάλης Θωμάς
Βρεττός Ιωάννης
Δασκαλάκης Δημοσθένης
Γιαλαμάς Βασίλειος
Μπαραλής Γεώργιος
Ζαράνης Νικόλαος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Παιδεία; Χαρισματικότητα; Ταλέντα; Διαγωνισμοί; Μαθηματικοί διαγωνισμοί; Μαθηματικές ολυμπιάδες
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
289 σ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)