Η διδασκαλία της ιστορίας στην ελληνική πρωτοβάθμια εκπαίδευση: 1914 και εξής

Περίληψη

Στόχος της διατριβής είναι ο προσδιορισμός και η συνεξέταση διεργασιών και διαδικασιών υπό τις οποίες οι αντιλήψεις της εκάστοτε συγκυρίας, η ιστορική επιστήμη και η συλλογική μνήμη επηρέασαν τη θέση και το ρόλο του μαθήματος της ιστορίας στην ελληνική πρωτοβάθμια εκπαίδευση στο σχολικό χώρο. Η ποιοτική και ποσοτική ανάλυση περιεχομένου, η σημειωτική ανάλυση και η κριτική ιστορική ερμηνευτική προσέγγιση επιλέχθηκαν ως μεθοδολογικά εργαλεία. Διερευνήθηκαν οι αντιλήψεις και οι διδακτικές πρακτικές για τη σκοποθεσία του μαθήματος της ιστορίας στο δημοτικό σχολείο. Καταγράφηκαν οι αλλαγές στις μεθοδολογικές υποδείξεις, στη διάρθρωση της διδακτέας ύλης αλλά και στο ωρολόγιο πρόγραμμα. Εξετάστηκε η εξέλιξη του θεσμού των σχολικών εγχειριδίων για το μάθημα της ιστορίας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Αναζητήθηκε το ηθικό, πολιτικό και ιστορικό νόημα των παραστάσεων του παρελθόντος με τα γεγονότα να αντιμετωπίζονται ως ιστορικά φαινόμενα σε άμεση συνάρτηση με το συμβολικό σύστημα της εκάστοτε επο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of this dissertation is to identify and examine the processes and procedures through which the views of an event, the academic discipline of history and the collective memory influence the status and role of the lesson of History in Greek primary schools. Quantitative and qualitative content analysis, semiotic analysis and the critical historical interpretive approach were chosen as methodological tools. The views and teaching practices behind the aims of History in primary school were investigated. Changes in suggested teaching methods, in the structure of the curriculum and in the number of history periods a week were recorded. The development of primary school history textbooks was examined. The ethical, political and historical meaning of representations of the past was looked into, with events being treated as historical phenomena directly dependent on the symbols of each era. The nature and the role of activities given to primary school children in the context of the less ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/29311
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/29311
ND
29311
Εναλλακτικός τίτλος
The teaching of history in Greek primary education: 1914 to the present
Συγγραφέας
Γιώτης, Γεώργιος (Πατρώνυμο: Χρήστος)
Ημερομηνία
2013
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Τμήμα Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης
Εξεταστική επιτροπή
Λεοντσίνης Γεώργιος
Δασκαλάκης Δημοσθένης
Μπαμπούνης Χαράλαμπος
Τριλιανός Αθανάσιος
Μπουζάκης Σήφης
Σακκής Δημήτρης
Αθανασιάδης Θεοχάρης
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Ιστορία και Αρχαιολογία
Λέξεις-κλειδιά
Ιστορία; Διδασκαλία ιστορίας; Σχολικά εγχειρίδια; Αναλυτικά προγράμματα; Δημοτικά σχολεία; Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
471 σ., εικ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)