Η κατανόηση της μεταφοράς στη δεύτερη γλώσσα: πειραματική διερεύνηση σε Ρώσους και Άραβες μαθητές της Ελληνικής

Περίληψη

Στην παρούσα διδακτορική διατριβή ερευνάται μία από τις σημαντικότερες συνιστώσες της μεταφορικής ικανότητας στη δεύτερη γλώσσα (Γ2), η κατανόηση των μεταφορικών σημασιών. Ειδικότερα, εξετάζονται ο βαθμός δυσκολίας που παρουσιάζουν οι μεταφορές ομοιότητας στην κατανόησή τους, οι στρατηγικές των μαθητών -βάσει των πηγών γνώσης που αξιοποιούν- καθώς και ο ρόλος του περικειμένου και της μητρικής γλώσσας (Γ1). Ο τελευταίος παράγοντας μελετάται με κριτήρια τυπολογικής απόστασης και μεταφορικής αντιστοιχίας μεταξύ Γ1 και Γ2.Για τη διερεύνηση των ανωτέρω πραγματοποιήθηκε πείραμα στο οποίο συμμετείχαν εθελοντικά 30 φυσικοί ομιλητές της Ρωσικής και 27 της Αραβικής (18-46 χρονών, 26 άντρες & 31 γυναίκες). Όλοι οι συμμετέχοντες ήταν μαθητές της Ελληνικής ως Γ2 μέσου (Β΄) επιπέδου ελληνομάθειας και φοιτούσαν στο Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Για τη συλλογή των δεδομένων της κύριας πειραματικής φάσης κατασκευάστηκαν δύο δραστηριότητες καταν ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

This dissertation investigates one of the most important aspects of metaphorical competence in the second language (L2), the comprehension of metaphorical meanings. More specifically, the research focuses on the following: the degree of difficulty that resemblance metaphors cause to L2 learners in terms of comprehension, the learners’ strategies -based on the knowledge sources they use-, as well as the role of the context and L1. The last factor is studied by the criteria of the typological distance and the metaphorical equivalence between L1 and L2. 30 Russian Native Speakers and 27 Arab Native Speakers (aged from 18-46 years old, 26 men & 31 women), L2 Greek learners at B level, participated voluntarily in an experiment conducted for the purposes of this research. All participants were recruited from the Modern Greek Language Teaching Centre of the National and Kapodistrian University of Athens. Two metaphor comprehension tasks were constructed for the collection of data in the main ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/42455
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/42455
ND
42455
Εναλλακτικός τίτλος
Understanding metaphor in a second language: an experimental study of Russian and Arab learners of Greek
Συγγραφέας
Αντωνίου, Μαρία του Ευστάθιος
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Φιλολογίας. Τομέας Γλωσσολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Ιακώβου Μαρία
Μπέλλα Σπυριδούλα
Μαρκόπουλος Γεώργιος
Μόζερ Αμαλία
Μικρός Γεώργιος
Παπαδοπούλου Δέσποινα
Βασιλάκη Ευγενία
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες
Γλώσσα και Λογοτεχνία
Λέξεις-κλειδιά
Μεταφορές ομοιότητας; Κατάκτηση δεύτερης γλώσσας; Γνωστική σημασιολογία; Στρατηγικές; Καθολικότητα; Γλωσσική-πολιτισμική εξειδίκευση; Διαγλωσσική επιρροή
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
xxi, 339 σ., εικ., πιν., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)