Τα αποτελέσματα της ένταξης των Νέων Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη διδακτική κατάρτιση των φοιτητών-μελλοντικών εκπαιδευτικών της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας

Περίληψη

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2009-2010, στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών αναμόρφωσης του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθήνας, τέθηκε σε εφαρμογή πιλοτικό πρόγραμμα επικαιροποίησης των δύο υποχρεωτικών εξαμηνιαίων μαθημάτων Διδακτικής. Στόχος του ως άνω εγχειρήματος ήταν η αποτελεσματική αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση/κατάρτιση των φοιτητών-μελλοντικών καθηγητών Γαλλικής με έμφαση σε 3 τεχνολογικά εργαλεία:• την ηλεκτρονική πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-Class)• το εργαλείο της βιντεοδιάσκεψης• το εργαλεία συν-δημιουργίας ιστοσελίδας wiki.Για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος, έγιναν ποσοτικές και ποιοτικές έρευνες προκειμένου να μελετηθεί η επίπτωση της χρήσης των ΤΠΕ στην απόκτηση γνώσεων και στην ανάπτυξη ικανοτήτων –διδακτικών και εγκάρσιων– των φοιτητών του Τμήματος και να εντοπιστούν οι δυνατότητες καθώς και οι περιορισμοί στην αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων που χρησιμοποιήθηκ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

Within the framework of initiatives for the reform of the syllabus at the Faculty of French Language and Literature of the National Kapodistrian University of Athens, a pilot program of updating the two semestrial academic courses in Didactics was implemented during the 2009-2010 academic year. The aim of this venture was the effective use of ICT in the education/training of the students-future teachers of the French Language while placing emphasis on 3 technological tools:•The electronic platform of distance learning (e-Class)•A teleconferencing tool•A wiki website.For the evaluation of the results, quantitative and qualitative research was conducted in order to study the effect of ICT use in skills development –both didactic and crosswise– of the Faculty students and also to locate the possibilities as well as the limitations in the optimization of the digital tools that were used both in face-to-face, as well as in distance learning/training. Data from our individual research corpor ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/42428
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/42428
ND
42428
Εναλλακτικός τίτλος
The effects of integrating NICT into teaching training of students-future teachers of FLE
Les effets de l’intégration des NTIC en formation didactique des étudiants-futurs enseignants de FLE
Συγγραφέας
Μαρκαντωνάκης, Στυλιανός (Πατρώνυμο: Γεώργιος)
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Φιλοσοφική. Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας. Τομέας Γαλλικής Γλώσσας - Γλωσσολογίας
Εξεταστική επιτροπή
Πρόσκολλη Αργυρώ
Αναστασιάδη Μαρία-Χριστίνα
Πατέλη Μαρία
Αρβανίτης Παναγιώτης
Γκούσιος Χαράλαμπος
Δογορίτη Ελευθερία
Παναγιωτίδης Παναγιώτης
Επιστημονικό πεδίο
Ανθρωπιστικές Επιστήμες και ΤέχνεςΆλλες Ανθρωπιστικές Επιστήμες
Κοινωνικές ΕπιστήμεςΕκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Αρχική εκπαίδευση/κατάρτιση καθηγητών Γαλλικής; Διδακτική των ζωντανών γλωσσών; Αξιολόγηση γνώσεων και ικανοτήτων; ΤΠΕ; Τηλεκπαίδευση; Wiki; Ηλεκτρονική εκπαίδευση; Πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης; Εξ αποστάσεως εκπαίδευση; Μεικτό μοντέλο εκπαίδευσης; Ψηφιακά περιβάλλοντα μάθησης; Eικονικό οικοσύστημα; Τεχνο-παιδαγωγική προσέγγιση; Συνεργατική μάθηση
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Γαλλικά
Άλλα στοιχεία
473 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Ειδικοί όροι χρήσης/διάθεσης
Το έργο παρέχεται υπό τους όρους της δημόσιας άδειας του νομικού προσώπου Creative Commons Corporation:
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)