Πρότυπο αξιολόγησης ηλεκτρονικών διαδικτυακών παιχνιδιών για την εκμάθηση/διδασκαλία της ξένης γλώσσας

Περίληψη

Στο πλαίσιο της παρούσας ερευνητικής προσπάθειας επιδίωξη ήταν η δημιουργία ενός μοντέλου αξιολόγησης ηλεκτρονικών εκπαιδευτικών παιχνιδιών για την εκμάθηση/διδασκαλία ξένων γλωσσών και η πιλοτική εφαρμογή του σε ένα δείγμα εκπαιδευτικών λογισμικών τα οποία είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο. Το προτεινόμενο μοντέλο αρθρώνεται γύρω από τις έννοιες της αυτονόμησης στη μάθηση, του κινήτρου για μάθηση, της αυτοαξιολόγησης-ανατροφοδότησης, της ανάπτυξης γλωσσικής επικοινωνιακής ικανότητας και της διαφάνειας. Στο πλαίσιο της εργασίας, επιχειρείται μία διερευνητική μελέτη της έννοιας του ηλεκτρονικού παιχνιδιού, η οποία στοχεύει στον εντοπισμό των χαρακτηριστικών εκείνων που θα αναδείξουν την εκπαιδευτική του αξία και θα επιτρέψουν την ένταξή του στην τάξη όπου διδάσκεται η ξένη γλώσσα. Στο θεωρητικό πλαίσιο ορίζονται οι έννοιες γύρω από τις οποίες αρθρώνεται το μοντέλο αξιολόγησης και για καθεμία από αυτές διατυπώνονται κριτήρια που τις περιγράφουν. Τα κριτήρια ανέρχονται σε 50. Το προτεινόμενο ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The aim of this thesis was the construction of a model for evaluating computer games for foreign language learning and teaching and its application in a sample of on-line language computer games. In the theoretical framework we have examined and analyzed the concepts of game, of computer game and of educational computer game. We have also presented the key elements of computer games in order to prove their educational value. Furthermore, we have defined the concepts around which our evaluation model was structured. These concepts are: autonomy of the learner, motivation, feedback and self-assessment, communicative language competence and transparency. For each concept we have proposed certain criteria in order to describe and evaluate it. Finally, we have applied this model on a sample of a 100 on-line language computer games for educational purposes.

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/26720
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/26720
ND
26720
Εναλλακτικός τίτλος
An evaluation model for educational on-line computer games for foreign language teaching and learning
Modele d'evaluation des jeux electroniques en ligne pour l'enseignement/apprentissage de la langue etrangere
Συγγραφέας
Κρυστάλλη, Πηνελόπη (Πατρώνυμο: Σταύρος)
Ημερομηνία
2011
Ίδρυμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)
Εξεταστική επιτροπή
Τσοπάνογλου Αντώνιος
Συμεωνίδου-Χριστίδου Αριστέα-Νικολέττα
Μητράκος Δημήτριος
Κιγιτσιόγλου-Βλάχου Αικατερίνη
Αρβανίτης Παναγιώτης
Παναγιωτίδης Παναγιώτης
Βεντούρης Αντώνιος
Επιστημονικό πεδίο
Κοινωνικές Επιστήμες
Εκπαίδευση
Λέξεις-κλειδιά
Ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό παιχνίδι; Εκμάθηση ξένης γλώσσας; Διδασκαλία ξένων γλωσσών; Αυτονόμηση μαθητών; Κίνητρα για μάθηση; Αυτοαξιολόγηση; Ανατροφοδότηση; Γλωσσική επικοινωνιακή ικανότητα; Αξιολόγηση εκπαιδευτικών ηλεκτρονικών παιχνιδιών
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
293 σ., πιν., σχημ., γραφ., ευρ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)