Διερεύνηση δεικτών ποιότητας σε σχέση με το κόστος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

Περίληψη

Η ποιότητα και το κόστος της υγειονομικής περίθαλψης είναι έννοιες που έχουν μελετηθεί εκτενώς στη βιβλιογραφία. Ωστόσο, η σύνδεση των δεικτών ποιότητας και του κόστους καθώς και ο υπολογισμός της αποδοτικότητας στη ΜΕΘ, παραμένει ένα δύσκολο εγχείρημα και με ελλιπή έως σήμερα διερεύνηση. Σκοπός: Η διερεύνηση της σχέσης ενός συνόλου δεικτών ποιότητας με τις παραμέτρους του κόστους λειτουργίας της ΜΕΘ. Μέθοδος: Με την διαδικασία της Τεχνικής των Δελφών (88,51% συναίνεση) επιλέχθηκαν βάση κριτηρίων 22 δείκτες ποιότητας. Η διακύμανσή τους καταγράφηκε σε ειδικά κατασκευασμένη βάση δεδομένων, σε ΜΕΘ ενηλίκων 6 κλινών δημόσιου νοσοκομείου, σε διάστημα 2 ετών. Ταυτόχρονα διερευνήθηκαν όλα τα κέντρα κόστους της ΜΕΘ που υπολογίστηκαν σε τέσσερις κατηγορίες: α) τα άμεσα μεταβλητά κόστη με την μέθοδο της μικρο-κοστολόγησης ενώ με τη μέθοδο της αποδιδόμενης κοστολόγησης β) τα άμεσα σταθερά, γ) τα έμμεσα μεταβλητά και δ) τα έμμεσα σταθερά κέντρα κόστους. Πραγματοποιήθηκαν στατιστικοί έλεγχοι συσχετ ...
περισσότερα

Περίληψη σε άλλη γλώσσα

The quality and cost of healthcare are concepts that have been studied extensively in the literature. However, the link between quality and cost indicators and the calculation of efficiency in the ICU, remains a difficult and incomplete investigation to date. Aim: Exploring the relationship of a quality indicator set with the parameters of the operating costs in the ICU. Method: Under a Delphi Technique process (88,51% consensus), 22 quality indicators were selected based on specified criteria. Their variation was recorded in a specially constructed database, in an adult 6 beds ICU of a public hospital, in a two years study (two periods). At the same time, all ICU cost centers were investigated in four main categories: (a) direct-variable costs with a bottom-up (micro-costing) methodology, and with a top-down methodology, (b) direct-fixed costs, (c) indirect-variable and d) indirect-fixed cost centers. Statistical correlations of each indicator were performed with all categories of pat ...
περισσότερα

Όλα τα τεκμήρια στο ΕΑΔΔ προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα.

DOI
10.12681/eadd/42293
Διεύθυνση Handle
http://hdl.handle.net/10442/hedi/42293
ND
42293
Εναλλακτικός τίτλος
Exploration of quality indicators related with cost in Intensive Care Unit
Συγγραφέας
Κοσμίδης, Δημήτριος του Ιωάννης
Ημερομηνία
2017
Ίδρυμα
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής
Εξεταστική επιτροπή
Αναστασόπουλος Γεώργιος
Πνευματικός Ιωάννης
Παπαϊωάννου Βασίλειος
Κολιός Γεώργιος
Ηλιάδης Λάζαρος
Κέκκερης Γεράσιμος
Λυμπερόπουλος Δημήτριος
Επιστημονικό πεδίο
Ιατρική και Επιστήμες Υγείας
Άλλες Ιατρικές Επιστήμες
Λέξεις-κλειδιά
Μονάδα εντατικής θεραπείας ( ΜΕΘ ); Δείκτες ποιότητας; Κόστος; Αποδοτικότητα
Χώρα
Ελλάδα
Γλώσσα
Ελληνικά
Άλλα στοιχεία
244 σ., εικ., πιν., σχημ., γραφ.
Στατιστικά χρήσης
ΠΡΟΒΟΛΕΣ
Αφορά στις μοναδικές επισκέψεις της διδακτορικής διατριβής για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΞΕΦΥΛΛΙΣΜΑΤΑ
Αφορά στο άνοιγμα του online αναγνώστη για την χρονική περίοδο 07/2018 - 07/2023.
Πηγή: Google Analytics.
ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΕΙΣ
Αφορά στο σύνολο των μεταφορτώσων του αρχείου της διδακτορικής διατριβής.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
ΧΡΗΣΤΕΣ
Αφορά στους συνδεδεμένους στο σύστημα χρήστες οι οποίοι έχουν αλληλεπιδράσει με τη διδακτορική διατριβή. Ως επί το πλείστον, αφορά τις μεταφορτώσεις.
Πηγή: Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών.
Σχετικές εγγραφές (με βάση τις επισκέψεις των χρηστών)